Winnaars SURF Onderwijsawards 2019

Henk Hagoort - winnaar Bestuurders

Henk Hagoort van Hogeschool Windesheim heeft van zijn onderwijsinstelling koploper gemaakt. Onder zijn hoede is Windesheim een inspirerend voorbeeld voor instellingen geworden die worstelen met flexibiliseringsvraagstukken. Door deelname aan experimenten van OCW toont Windesheim het nut en de noodzaak van flexibilisering aan, én demonstreert de instelling hoe je dit in de praktijk realiseert.

De jury over Henk Hagoort

Henk Hagoort ziet de kansen die ict kan bieden voor de student en geeft zijn instelling zowel ruimte als richting om die kansen te benutten. Hij draagt op originele en vernieuwende wijze bij aan de flexibilisering van het hoger onderwijs met ondersteuning van ict. Daarbij is hij origineel, vernieuwend en zijn visie getuigt van lef. Zijn visie op onderwijsvernieuwing heeft ertoe geleid dat Windesheim actief deelneemt aan experimenten van OCW.

Bert-Jan Klaren - winnaar ict-specialisten

Bert-Jan Klaren, ict-specialist aan Hanzehogeschool, heeft een multidisciplinair innovatieteam samengesteld waarin docenten, ict-specialisten en studenten samenwerken. Dit team ontwerpt en doet talloze innovatieve experimenten, wat een enorme impuls geeft aan concrete en daadwerkelijke onderwijsvernieuwing. Bert-Jan implementeerde onder andere eStudybooks. Door zijn inspanningen worden digitale tools binnen het onderwijs in zijn instelling veel meer ingezet.

De jury over Bert-Jan Klaren

Bert-Jan Klaren zorgt voor verbinding door overal studenten bij in te zetten. Hij doet dit met vasthoudendheid, gedrevenheid en enthousiasme en met permanente focus op resultaat en dat werkt aanstekelijk. Bert-Jan zorgde ervoor dat het digitaliseren van het onderwijs in de jaarplannen is opgenomen, waardoor onderwijsinnovatie structureel en langdurig wordt opgepakt.

Silvester Draaijer – winnaar Onderwijsadviseurs

Silvester Draaijer is senior beleidsadviseur ict & Onderwijs aan de Vrije Universiteit en andere instellingen. Hij stimuleert al jaren onderwijsinnovatie. Zo heeft hij als eerste een grote digitale toetszaal neergezet in Nederland. Ook op andere vlakken binnen digitaal toetsen vernieuwt hij het onderwijs, zoals online proctoring en het toetsen via de laptop.

De jury over Silvester Draaijer

Silvester weet wat het onderwijs nodig heeft en is op de hoogte van de laatste technische ontwikkelingen. En hij weet deze twee succesvol te combineren. Bovendien weet hij als geen ander hoe je werkvloer en management bij elkaar brengt. Hij is altijd actief bezig met onderwijsinnovatie in bredere zin. Zo is hij betrokken bij het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ict en draait hij mee in een aantal Europese projecten.

Marina Brinkman-Staneva – winnaar Docenten

Marina Brinkman-Staneva, docente aan de Breda University of Applied Sciences, heeft een missie: om met ict op een inspirerende wijze plaats- en tijdonafhankelijk onderwijs te verzorgen voor studenten die in hun afstudeerfase niet op school zijn, maar bijvoorbeeld in het buitenland. Daartoe heeft zij een digitale leeromgeving gecreëerd, volgens het principe van een learning community: studenten worden gestimuleerd om van elkaar te leren. Hierdoor blijven studenten die op (internationale) stage zijn, betrokken bij hun opleiding.

De jury over Marina Brinkman-Staneva

Marina is exploratief, neemt initiatief en krijgt door haar grote inzet, enthousiasme en organisatievaardigheden veel gedaan. De leeromgeving, E-BTcourse (Electronic Bachelor Thesis cursus), begeleidt en ondersteunt studenten effectief bij het schrijven van hun scriptie, stelt digitaal materiaal beschikbaar en faciliteert online seminars. De kans op uitval of studievertraging is hierdoor aanzienlijk verkleind.

Fake Zijl – winnaar Studenten

Als ict-student aan Hogeschool Windesheim draagt Fake Zijl bij aan de onderwijsvernieuwing op zijn instelling: voor de studie Verpleegkunde werkt hij aan een elektronisch patiëntendossier (EPD). Het EPD is belangrijk voor de opleiding, want het maakt het mogelijk voor de student om de patiënt meer centraal te stellen. Het integreert de verschillende vakken uit het curriculum, waardoor studenten sneller analytisch leren denken en klinisch redeneren. Bijkomend voordeel is een efficiëntieslag voor de docenten. 

De jury over Fake Zijl

Met passie en geduld zet Fake zich in om dit EPD te ontwikkelen. Hij weet het onderwijs en de praktijk van verpleegkundestudenten goed op elkaar aan te laten sluiten, mede doordat hij het EDP op locatie ontwikkelt. Vroeger was de verbinding tussen vakken als literatuurstudie en medische kennis nogal kunstmatig; nu wordt die logisch doordat ze beide werken vanuit het EPD. Hij slaat een burg tussen de theorie en de praktijk.