Winnaars SURF Onderwijsawards 2020

Eric Slaats

Eric Slaats is een doener. Met een achtergrond in de IT en beide benen stevig in het onderwijs weet Eric precies waar docenten en studenten van Fontys Hogeschool tegenaanlopen en welke ict-middelen hen zouden kunnen helpen. Zo ontwikkelde hij onder meer een feedbacktool die inmiddels door verschillende onderwijsinstellingen in binnen- en buitenland wordt gebruikt.

De jury over Eric Slaats

Eric doet het gewoon. Hij durft oude structuren en gewoontes los te laten. Daardoor weet hij een echt flexibele opleiding te realiseren, ver voor de troepen uit, ver voordat de wens tot flexibilisering gemeengoed werd. Eric heeft een groot vertrouwen in studenten. Hij maakt keuzes die anderen misschien gedurfd vinden, maar hij laat ermee zien hoe goed dat kan werken. Hij leidt niet alleen met passie studenten op; met diezelfde passie, en met humor vertelt hij over het vernieuwende onderwijsconcept in binnen- en buitenland. Hij doet zijn verhaal nooit zonder dat hij studenten over hun ervaringen laat vertellen, omdat hij vindt dat het om hén gaat. Hun enthousiasme over de opleiding is de beste pleitbezorger voor zijn gelijk.

Marja Verstelle

Marja Verstelle is een echte bruggenbouwer: door haar brede blik en haar grote kennis weet ze precies hoe ze onderwijs en technologie moet verbinden. Al ruim 25 jaar houdt ze zich bezig met innovatie en onderwijs, in rollen uiteenlopend van onderwijskundig adviseur tot programmaleider en van manager tot trainer. Momenteel geeft ze als kwartiermaker handen en voeten aan de ambities van de strategische alliantie van de Universiteit Leiden, TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hier verkent ze gezamenlijke onderwijsinnovaties, werkt ze aan een onderwijsecosysteem in Zuid-Holland dat studenten nieuwe mogelijkheden biedt en stimuleert ze gemeenschappelijk en interdisciplinair onderwijs op een aantal thema’s.

De jury over Marja Verstelle

Als het gaat over nieuwe technologieën, dan neemt Marja het voortouw. Maar daar houdt het niet op, zij vertaalt die kennis naar mogelijkheden voor het onderwijs. En omdat zij daarin mensen echt mee weet te nemen, van student tot hoogleraar tot bestuurder, zet zij dingen in beweging. Juist door die verbindende kracht heeft zij veel bereikt. Ze beperkt zich niet tot haar eigen instelling: binnen het internationale samenwerkingsverband LERU speelde zij een aanjagende rol in de digitaliseringsgroep. En nu zet zij zich in om het samenwerkingsverband van de Universiteit Leiden, TU Delft en de Erasmus Universiteit naar een hoger plan te brengen.

Willem van Valkenburg

Willem van Valkenburg is een onderwijsinnnovator pur sang. Hij staat bekend als een gedreven ambassadeur voor onderwijsvernieuwing die erin slaagt om anderen mee te nemen in zijn enthousiasme. Willem is zowel nationaal als internationaal actief op het gebied van open onderwijs. Hij was nauw betrokken bij het ontstaan van de OpenCourseWare-website van TU Delft, die het delen van online leermaterialen een flinke boost gaf. Ook is hij een van de oprichters van de Extension School voor open en online onderwijs van de TU Delft. Binnen dit programma is TU Delft uitgegroeid tot een van de leidende onderwijsinstellingen voor open en online education wereldwijd. Momenteel leidt Willem de Extension School.

De jury over Willem van Valkenburg

Onvermoeibaar zet Willem zich in voor open onderwijs en hij krijgt daarbij veel voor elkaar. Lang voordat de rest van Nederland eraan toe was, zette de TU Delft al gedurfde stappen in het open beschikbaar stellen van leermaterialen. Willem is een grote drijvende kracht geweest achter het openstellen van het onderwijs van de TU Delft. Mede dankzij hem is de TU Delft een enorme voorloper op dit gebied. Hij is altijd bereid om geleerde lessen te delen met iedereen die daarvoor belangstelling heeft. Zijn kennis en drive worden nationaal en internationaal gezien en gewaardeerd, onder meer binnen het Open Education Global.

Ulrike Wild

Ulrike Wild heeft visie. Voor haar geen geneuzel op de millimeter; liever kijkt ze ver voorbij de waan van de dag. Ondertussen begrijpt ze als geen ander dat zelfs de grootste reis begint met kleine stappen. Ulrike is directeur onderwijsvernieuwing binnen Wageningen University & Research (WUR), waar ze het programma flexibilisering en het programma open en online onderwijs leidt. Binnen de WUR is ze de stuwende kracht achter digitalisering in onderwijs, de MOOC's, flexibilisering en digitale masters.

De jury over Ulrike Wild

Ulrike heeft een enorme power. Ze denkt groot en durft bijvoorbeeld aan de poten van de wetgeving te zagen. Ulrike is nooit bang om te zeggen waar het op staat. Haar gedrevenheid is een belangrijke motor achter de Versnellingszone Flexibilisering, waarmee ze samen met Paul den Hertog onvoorstelbaar grote stappen zet. Diezelfde combinatie van volharding en visie heeft de WUR veel gebracht. Inmiddels krijgt ze ook nationaal veel voor elkaar. Ulrike gelooft in aanpakken, van start gaan en kijken hoe ver je komt, en daarmee weet ze mensen van hoog tot laag in beweging te krijgen.

Robert Schuwer

Wie '(her)gebruik van open leermaterialen' zegt, zegt Robert Schuwer. Op een groot aantal manieren zet hij zich er al jaren voor in, waarbij het nut en het plezier dat docenten en studenten van open leermaterialen kunnen hebben, altijd voorop staat. Robert is aanvoerder van de Versnellingszone 'Naar digitale (open) leermaterialen'. In deze rol zet hij zich in om binnen onderwijsinstellingen echt een beweging op gang te brengen. Hij wil bereiken dat alle docenten en studenten de voor hen optimale mix van leermaterialen kunnen bepalen en gebruiken, materialen onder een open licentie of materialen van uitgevers.

De jury over Robert Schuwer

Open onderwijs is wat Robert drijft. Hij is altijd gericht op samenwerking, nationaal en internationaal. Hij brengt kennis vanuit verschillende perspectieven en organisaties samen en jaagt het discours aan, waar hij zelf ook actief bij aan bijdraagt. Met de trendrapporten die hij samen met de SIG maakte, leverde hij een belangrijke bijdrage aan het nadenken over open onderwijs. Momenteel speelt hij een belangrijke rol binnen het Versnellingsplan, waar hij de beweging naar open leermaterialen binnen de instellingen op gang brengt, en een visie ontwikkelt op wat er nationaal nodig is om sneller grotere stappen te zetten. Bovenal is Robert heel toegankelijk en altijd bereid om zijn enorme kennis te delen en samen te werken.