Winnaars SURF Onderwijsawards 2021

Menno Scheers met onderwijsaward

Menno Scheers

Menno is zich zeer bewust van de transformatie van het onderwijs en van de cruciale rol die digitalisering hierin speelt. Hij heeft als architect van de digitale strategie van de VU een stevige stempel gedrukt op de ambitie van de VU om te komen tot een krachtige en vooruitstrevende universitaire omgeving. Zijn visie vindt ook weerklank buiten de VU. Als lead-architect van de Hoger Onderwijs Sector Architectuur (HOSA) zet Menno zich in voor het organiseren van gezamenlijke ict-voorzieningen in een innovatieve samenwerking met marktpartijen, maar met een duidelijke regierol voor het onderwijs. De HOSA geeft antwoord op een aantal grote vraagstukken waar het hoger onderwijs de komende jaren mee te maken krijgt, zoals flexibilisering van onderwijs. Met zijn visie op de HOSA levert Menno een grote bijdrage aan onderwijsvernieuwing in het Nederlandse hoger onderwijs.

Dit zeggen collega's over Menno Scheers

'Met de HOSA heeft Menno een 'beleidsplan' neergelegd, een toekomstbeeld van de sector. Zijn voornaamste verdienste is dat hij erin is geslaagd om draagvlak te creëren voor het totaalbeeld. Menno beschikt over de nieuwsgierigheid en interesse die nodig zijn om een brugfunctie te kunnen vervullen. Hij zorgt ervoor dat alle betrokkenen zich herkennen in het uiteindelijke resultaat. Hij is inhoudelijk sterk, maar ook realistisch en toegankelijk. Hij zorgt dat iedereen weet waarop keuzes zijn gebaseerd en hoe ze zijn afgestemd. Afgelopen twee jaar verzorgt hij met plezier presentaties onder de vlag van de HOSA. Daarbij zoekt hij altijd de interactie en samenwerking met diverse partijen, of het nu studenten, docenten, onderzoekers, medewerkers van een ministerie of leveranciers zijn.'

Dit zegt de jury over Menno Scheers

'Menno heeft een bijzondere klus geklaard. Hij bedacht een unieke structuur die het onderwijs helpt om de eigen soevereiniteit te verwezenlijken. Met veel doorzettingsvermogen slaagt hij erin om de hele onderwijssector mee te krijgen in zijn vernieuwende visie. Door zijn grote inhoudelijke kennis, zijn kennis van de doelgroep en zijn toegankelijke aard, krijgt hij iets heel bijzonders voor elkaar. Met zachte hand zorgt hij ervoor voor dat mensen onderdeel zijn van het proces en dat er draagvlak ontstaat. Menno staat altijd klaar om mee te bouwen. Hij heeft ontzettend veel kennis van zaken en dat straalt hij ook uit. Hij gelooft niet alleen in het nut maar ook in de noodzaak voor samenwerking, en zet zich daar ook vol overgave voor in.'

Barend Last met SURF Onderwijsaward

Barend Last

Barend Last werkt als onderwijskundig specialist bij de Universiteit van Maastricht. Hij begon als docent en schoolleider in het basisonderwijs, maar steeds vaker vroeg hij zich af waarom dingen in het onderwijs eigenlijk gaan zoals ze gaan. Daarom is hij verder gaan studeren aan de universiteit, en inmiddels als onderwijskundig specialist helemaal op zijn plek in het hoger onderwijs. Binnen de Universiteit Maastricht is hij één van de drijvende krachten van het universiteitsbrede programma ‘Technology Enhanced Education’ (TEE). Dit programma vloeit voort uit het position paper ‘Lessons from a lockdown’ dat hij samen met enkele collega’s schreef. Barend gidst veel onderwijsbestuurders, opleidingsdirecteuren bij de implementatie van blended learning en docenten in het maken van een goed ontwerp, het kiezen van werkvormen die bij de leerdoelen passen en het daarop aansluitende assessment. Als kernteamlid van de special interest group (SIG) learning spaces zet hij zich in voor een beter ontwerp van de onderwijsruimte. Met zijn collega Stefan Jongen schreef hij het boek ‘Blended learning en onderwijsontwerp: Van theorie naar praktijk’. Op een laagdrempelige manier geeft hij uitleg over complexe onderwijsbegrippen, onder meer in zijn artikelen en in de videoserie 'Barend legt uit'. Zijn boodschap: zo ingewikkeld is het allemaal niet, zolang we maar met elkaar dezelfde taal spreken.

Dit zeggen collega's over Barend Last

'Barend houdt ons voor dat de discussie niet moet gaan over de vraag of digitalisering van het onderwijs een zegen of een vloek is. Hij is uitdrager van de boodschap dat het gaat om goed onderwijs, waarbij technologie een middel naar dit doel is. Met een niet-aflatende inzet zoekt Barend binnen de UM in nauwe samenwerking en afstemming met de faculteiten naar verbetermogelijkheden. Barend is een onderwijskundig specialist die met zijn kennis en eigen ervaring als docent op een zeer levendige, interactieve wijze met veel passie zijn publiek kan meenemen. Met zijn totaalbenadering stuwt hij het hoger onderwijs in Nederland naar een nog hoger niveau.'

Dit zegt de jury over Barend Last

'Barend weet onderwijstheorieën humoristisch, gedreven en met veel kennis van zaken eenvoudig uit te leggen. Misschien niet verwonderlijk voor een expert op het gebied van onderwijs, maar Barend slaagt er altijd in om nabijheid te creëren, ook als hij niet fysiek in de buurt is. Tijdens de coronacrisis is hij uitgegroeid tot een boegbeeld van blended learning, maar hem neerzetten als 'mister blended learning' zou hem tekort doen. In al zijn werk staat het leren centraal. Zijn missie is niet om het Nederlandse onderwijs aan blended learning te krijgen, maar om te zorgen dat Nederland het best mogelijk onderwijs krijgt.'

Pascal Koole met SURF Onderwijsaward

Pascal Koole

Pascal Koole is senior adviseur onderwijsvernieuwing bij het ROC van Amsterdam-Flevoland. Als projectmanager werkt ze met een groot team van i-coaches aan de professionalisering van docenten. Ze is één van de initiators van het landelijke project Bruggen bouwen, dat de inzet van i-coaches in het mbo stimuleert als een effectieve manier om docenten te ondersteunen bij hun onderwijsonderwerp. Mede dankzij haar zijn de i-coaches inmiddels een begrip in het Nederlands mbo.

Pascal is een vrouw met een missie. Ze vindt dat de kosten voor leermiddelen zo laag mogelijk moeten zijn en bij voorkeur gratis, zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn. Onder het motto ‘delen is het nieuwe hebben stimuleert zij samenwerking op het gebied van open leermiddelen, zowel binnen de mbo-sector als tussen mbo, hbo en wo. Pascal maakt deel uit van Regie op leermiddelen, een onderdeel van het programma Doorpakken op digitalisering. Ze motiveert mensen om over de muren van de school heen te kijken en samen te werken aan open leermiddelen. Zo is het aan haar te danken dat de open source tool Xerte voor het ontwikkelen van open leermiddelen inmiddels breed wordt gebruikt in het mbo. Ook wist ze aan bestuurders de uitspraak te ontlokken dat leermiddelen die met publiek geld worden ontwikkeld, open beschikbaar moeten zijn.

Dit zeggen collega's over Pascal Koole

'Pascal is innovatief, bevlogen, resultaatgericht, opgewekt, met een vriendelijke lach en altijd bereid ergens te helpen. Ze durft lastige gesprekken te voeren om zaken voor elkaar te krijgen. Als iets haar te lang duurt, organiseert ze het zelf wel even. Pascal heeft een sterk verbindende en initiërende rol op landelijk niveau en ze weet goed waar ze het over heeft. Niet voor niets wordt haar aanpak voor docentprofessionalisering door steeds meer instellingen overgenomen.'

Dit zegt de jury over Pascal Koole

'Met tomeloze energie zet Pascal zich in voor de verbetering van het onderwijs met behulp van open leermiddelen. Ze is bij uitstek een verbinder, die zich zowel lokaal als landelijk hard maakt voor docentprofessionalisering. Pascal vindt dat iedereen altijd en overal de kans zou moeten krijgen om te leren wat hij of zij wil, op de manier waarop hij of zij het wil. Dat technologie docenten in staat stelt om lerenden daarin te ondersteunen, vervult haar elke dag opnieuw met een bewonderenswaardige dosis strijdlust en enthousiasme.'

Gerdinand Bosch met award

Gerdinand Bosch

Als CIO van Avans Hogeschool is Gerdinand Bosch verantwoordelijk voor de digitale transformatie van zijn hogeschool. Daarbij kijkt hij ver voorbij de waan van de dag. Als geen ander begrijpt hij dat de digitale transformatie in dienst moet staan van onderwijs en onderzoek, niet andersom. In de ambitie voor 2025 van Avans Hogeschool staan flexibel onderwijs en co-creatie met het werkveld centraal. In het kader van het implementatieplan voor deze ambities is Gerdinand bouwteamleider voor technologie en data. Zijn missie is te zorgen dat de reis van de student persoonlijk, naadloos en verbonden verloopt. Gerdinand experimenteert en onderzoekt, om zo te ontdekken wat in de praktijk werkt.

Gerdinad kijkt verder dan zijn eigen hogeschool. Hi is vice-voorzitter van het HBO-CSC overleg en linking pin voor onderwijsvernieuwing, flexibilisering en LLO. Binnen de werkgroep Onderwijs van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) houdt hij zich bezig met schaalbare Artificial Intelligence-oplossingen die aansluiten bij de publieke waarden van het Nederlandse onderwijs.

Dit zeggen collega's over Gerdinand Bosch

' Gerdinand heeft in zijn onderwijsinnovatie altijd het onderwijs als primair proces voor ogen; niet voor niets noemde hij het model dat Avans hanteert Value 4 Education. Gerdinand legt veel verbanden met de buitenwereld. Hij houdt Avans hierin scherp. Hij inspireert anderen zonder dogmatisch te zijn en zonder meningen op te willen leggen. Ook is Gerdinand niet bang om ongemakkelijke waarheden te verkondigen. Zo benoemt hij de noodzaak van standaardisatie om het onderwijs flexibel te maken en de noodzaak tot verregaande samenwerking in het hoger onderwijs om relevant en onderscheidend te blijven. Hij moedigt instellingen aan om over de grenzen van de eigen organisatie heen te kijken.'

Dit zegt de jury over Gerdinand Bosch

'Onder de bezielde leiding van Gerdinand Bosch zet Avans stevige ambities neer, die laten zien dat de instelling durft af te wijken van de gebaande paden. Onderwijslogistiek moet de wind in de rug van de docent zijn, vindt Gerdinand. Door standaardisering wil hij docenten meer professionelere ruimte bieden. Op het eerste gezicht lijkt dat een paradox, maar standaardisatie maakt juist flexibilisering mogelijk. Vriendelijk brengt hij de mensen om hem heen tot het inzicht dat organisatie en inhoud van onderwijs twee verschillende dingen zijn: alleen als de organisatie staat als een huis, krijgt de inhoud de ruimte die het verdient.'

Christien Bok (SURF) verraste Gerdinand Bosch bij Avans, omdat hij niet aanwezig kon zijn op de SURF Onderwijsdagen