Winnaars SURF Onderwijsawards 2022

SURF Onderwijsawards 2022 JaapJan Vroom

JaapJan Vroom

Vanuit zijn rol als senior adviseur onderwijsinnovatie bij Deltion College ziet JaapJan het als zijn missie om het onderwijs te vernieuwen met digitale leermaterialen. Hij is daarin ook een echte pionier: hij gaat aan de slag met onderwerpen waar het mbo nog helemaal niet mee bezig is.

Een goed voorbeeld daarvan is het ontwerpen en online zetten van leermaterialen, maar ook het delen daarvan. Daarvoor is JaapJan al een aantal jaar geleden gestart met Xerte, een platform dat docenten helpt om online modules te maken. Daarbij kijkt JaapJan niet alleen naar zijn eigen instelling, maar hij ziet dat het delen van leermaterialen pas echt werkt als zoveel mogelijk instellingen meedoen. Hij heeft dan ook voor elkaar gekregen dat inmiddels negentien instellingen deelnemen aan Xerte. Zo kunnen dus veel docenten elkaars leermaterialen gebruiken en elkaar inspireren en verder helpen.

Een ander speerpunt van JaapJan is het data-ondersteund onderwijs in het mbo. Ook op dat vlak is hij een initiator. Met zijn collega’s onderzoekt hij hoe je studiedata veilig kunt gebruiken om zo het leerproces van studenten te verbeteren en docenten ook te ondersteunen in hun werk.

Dit zeggen collega’s over JaapJan

“JaapJan is overal waar onderwijsinnovatie docenten en studenten verder kan helpen. Je ziet hem overal in de netwerken van MBO Digitaal en hij draagt zijn boodschap met niet aflatende energie uit tijdens de vele nationale en internationale onderwijsconferenties. Hij heeft in de afgelopen jaren gezorgd voor een brede community op gebied van open leermaterialen in het mbo en bouwt hij aan een stevig netwerk op gebied van studiedata.”

Dit zegt de jury over JaapJan

“JaapJan zet zich gedreven en enthousiasmerend in voor digitale leermaterialen en studiedata. Binnen Deltion maar ook landelijk in MBO Digitaal en Doorpakken op digitalisering. Daarbij valt ons op dat JaapJan niet stopt bij de vaststelling dat die onderwerpen belangrijk zijn. Hij zorgt er met zijn visie en vasthoudendheid voor dat ze ook echt aangepakt worden. Zo heeft hij een grote impact op het verder brengen van digitale leermaterialen en studiedata in het mbo in heel Nederland.”

Uitreiking SURF Onderwijsaward 2022 aan JaapJan Vroom

Mirjam Koster met haar SURF Onderwijsaward 2022

Mirjam Koster

Mirjams ambitie is om de digitalisering van het onderwijs te laten slagen. Dat doet ze in verschillende rollen, zodat haar impact zo breed mogelijk is: ze is bestuurder bij het Graafschap College, maar vertegenwoordigt het mbo ook in landelijke platformen zoals de MBO Raad, Kennisnet en SURF. Met haar verbindende kwaliteiten en haar open houding naar iedereen zet ze zich in voor samenwerking over de mbo-instelling heen, zodat iedereen profiteert van elkaars kennis en ervaringen.

Ze is daarbij oprecht nieuwsgierig naar de verschillende perspectieven van de mensen die betrokken zijn: ze leeft zich niet alleen in in de student of docent die met een leeromgeving werkt maar ook in de ict’er die zorgt voor digitale veiligheid en de bestuurder die ook niet altijd alles kan weten. Ze wil echt begrijpen hoe alles werkt, zodat ze weet waar de grootste kansen liggen.

Dit zeggen collega’s over Mirjam

“Mirjam is een bestuurder, maar nog veel meer een collega met passie, ambitie en enthousiasme voor het onderwijs en dan zeker het mbo. Ze gelooft in de sector en in de mensen die er in werken. Dat geloof laat ze zien door juist kritische vragen te stellen en aan te geven hoe we als sector naar een hoger niveau kunnen bewegen. Ze combineert haar enthousiasme met de kracht om abstracte onderwerpen visueel te maken: bij de startbijeenkomst van Doorpakken op digitalisering kwam ze bijvoorbeeld op met gestipte regenlaarzen, om aan te geven we nu echt iets moeten veranderen voordat het water te hoog staat. Ook daarmee maakt Mirjam impact. Ze is echt een boegbeeld voor het mbo.”

Dit zegt de jury over Mirjam

Mirjam vindt dat bestuurders geen prijzen moeten krijgen, het gaat in het onderwijs tenslotte om de studenten en docenten. Maar we zien dat Mirjam met haar bescheidenheid juist als bestuurder heel veel voor elkaar krijgt in het mbo. Ze heeft er mede voor gezorgd dat mbo, hbo en wo steeds nauwer samenwerken, en ook als gelijkwaardige partners in de Digitaliseringsimpuls Onderwijs. Daarnaast zien we dat Mirjam een duidelijke visie heeft en die visie met haar toegankelijke en opgewekte persoonlijkheid overtuigend en op aanstekelijke wijze uitdraagt.

Uitreiking SURF Onderwijsaward 2022 aan Mirjam Koster

Marijn Post met haar SURF Onderwijsaward 2022

Marijn Post

Marijn Post is een enthousiaste, bevlogen onderwijsvernieuwer. Binnen de HAN is ze de expert op het gebied van digitale en open leermaterialen en open education. Deze expertise zet zij in als inhoudelijk projectleider van het nieuwe digitaal leerplatform, als mede-initiator van het programma ‘Regie op leermaterialen’ en als trekker van het multidisciplinair team Leren en werken met ict. Marijn heeft open leermaterialen op de agenda gezet binnen de HAN en heeft daar vanaf haar start bij de HAN vol op in gezet. Ook landelijk zet Marijn haar bevlogenheid in, onder andere in de special interest group Open Education en in het Versnellingsplan. Marijn heeft bijvoorbeeld een grote bijdrage geleverd aan de proeftuin “Onderwijs met open leermaterialen’ van het Versnellingsplan, waarvoor ze meerdere lessen heeft ontwikkeld.

Dit zeggen collega’s over Marijn

“Marijn weet als geen ander de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technologie te verbinden met de wensen vanuit het onderwijs. Hoewel ze pas kort bij de HAN werkt, is ze al goed bekend met de organisatie en weet de verbinding te leggen tussen didactiek, techniek, ict en ondersteuning. Maar ook mensen verbindt ze makkelijk met elkaar. Dit maakt dat je Marijn overal in de organisatie tegenkomt en iedereen haar weet te vinden.

Marijn heeft een kritische blik en is in staat haar feedback om te zetten in praktische adviezen, tips en hulp om op die manier bij te dragen aan onderwijsinnovatie. Zij doet dat op vele gebieden, zowel bij individuele vragen van docenten en collega’s als op hoog niveau, bijvoorbeeld door input te leveren voor beleidsvorming.”

Dit zegt de jury over Marijn

“Wat ons bij Marijn opvalt is dat ze heel goed weet dat je voor onderwijsinnovatie verschillende typen mensen nodig hebt, uit alle lagen van het onderwijs. Die mensen brengt ze bij elkaar, niet alleen binnen haar eigen instelling, maar ook landelijk. Dat doet ze met een fijn gevoel voor persoonlijke verschillen en politieke gevoeligheden, en ze krijgt daardoor veel voor elkaar.”

Uitreiking SURF Onderwijsaward 2022 aan Marijn Post

SURF Onderwijsawards 2022 Daniël Wigboldus

Daniël Wigboldus

Daniël Wigboldus voorzitter college van bestuur van de Radboud Universiteit, vervult een actieve rol in het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ict. Hij zit in het Koersteam, waarin zeventien bestuurders uit hbo en wo de digitalisering in het hoger onderwijs op bestuurlijk niveau bespreken. Binnen het Koersteam heeft Daniël samen met anderen initiatief genomen om tot een Nationale Aanpak Digitale en Open Leermaterialen te komen. En er ligt er nu daadwerkelijk een visie- en koersdocument voor dit belangrijke thema. De Vereniging Hogescholen, Universiteiten van Nederland en SURF hebben deze verklaring ondertekend, waarin ze afspreken gezamenlijk te werken aan het maken, delen, hergebruiken en inkopen van leermaterialen. Het document vormde een belangrijke basis voor de Groeifondsaanvraag ‘Digitaliseringsimpuls Onderwijs’. In de eerste twee jaar van het programma starten we daarom ook al met dit belangrijke onderwerp.  

Dit zeggen collega’s over Daniël

“Daniel is naast een bevlogen docent ook een bestuurder met een groot hart voor onderwijs: hij denkt graag mee en staat open voor onderwijsvernieuwing. Bovendien is hij zelf het leren niet verleerd. Ook als bestuurder is hij nog steeds een geweldige student: nieuwsgierig, en niet bang voor zelfreflectie. Met deze aanstekelijke houding motiveert hij ook anderen tot leren. Hij brengt hen in beweging door ze uit te dagen met voorbeelden en ideeën uit zijn brede kennis over onderwijs en onderwijsvernieuwing. Daniël is een man van de praktijk en van de beleidsvorming, én hij weet die twee te verbinden. Dat maakt hem tot een inspirerend voorbeeld voor velen.”

Dit zegt de jury over Daniël

“Het is heel bijzonder dat er een nationale aanpak voor digitale en open leermaterialen is, dat zien we nog niet in de landen om ons heen. Daniël heeft voor deze aanpak het zaadje geplant, en is ook betrokken geweest bij de verdere totstandkoming. Daniël is de eerste om aan te geven dat zo’n aanpak alleen van de grond komt door de inspanning van velen, maar iemand moet zoiets in gang zetten en blijven stimuleren. Precies dat is de verdienste van Daniël.”

 

Uitreiking SURF Onderwijsaward 2022 aan Daniël Wigboldus

Age Wesselius met zijn SURF Onderwijsaward 2022

Age Wesselius

Ict-vernieuwing in het onderwijs is meer dan een aantal tools aanbieden. Voor Age staat voorop dat docenten en studenten er hun onderwijs- en leerproces duurzaam mee kunnen verbeteren. En hij vindt het belangrijk dat de ict-vernieuwingen ook door onderwijsinstellingen gedragen worden. Hij is op dat vlak een echte voorloper.

Omdat ict overal is, is Age ook overal te vinden. Binnen NHL Stenden traint hij leraren in design thinking, gamification en het leren vanuit nieuwsgierigheid, waardoor ze deze opgedane vaardigheden direct kunnen inzetten in het onderwijs. Daarnaast heeft hij microcredentialing ingevoerd voor pabo-studenten: digitale badges waarmee ze hun digitale vaardigheden kunnen aantonen en daarmee direct een ontwikkelportfolio kunnen samenstellen.

Hij heeft ook geïnitieerd dat basisschoolklassen worden uitgenodigd in het zogenaamde Challenge Lab, om hen met alle aanwezige tools te laten experimenteren in het kader van ict en techniek. Want je kunt de nieuwsgierigheid naar ict niet vroeg genoeg ontwikkelen.

Dit zeggen collega’s over Age

“Age denkt altijd vanuit mogelijkheden. Hij gaat uit van de wensen en behoeften van degenen met wie hij werkt, en onderzoekt vandaaruit hoe ict hen kan helpen. Zo heeft hij met zijn lef en innovatievermogen binnen NHL Stenden gezorgd voor een aantal ict-vernieuwingen waarmee leraren en ondersteuners hun vaardigheden kunnen verbeteren. En waardoor het onderwijs aan leerlingen op een hoger plan komt. En daar gaat het uiteindelijk om.”

Dit zegt de jury over Age

“Age zorgt echt voor verandering, het blijft niet bij een mooie visie. Dat bewijst hij bijvoorbeeld met het Challenge Lab. Daarin staan ict-vaardigheden centraal, een heel belangrijk onderwerp, met impact op de opleiding, docenten en studenten. Want je kunt nog zo mooie ict-tools aanschaffen en beschikbaar stellen, je hebt daar niets aan als leerlingen, maar ook docenten en studenten, die tools niet goed kunnen gebruiken. Ict-vaardigheden goed aanleren is complex, maar Age heeft daar een heldere visie op en brengt die in de praktijk.”

Uitreiking SURF Onderwijsaward 2022 aan Age Wesselius