Active learning spaces: lessons learned in de VS

SURF organiseerde begin 2019 een studiereis naar het jaarlijkse Educause Learning Initiative (ELI) in Anaheim, Californië om meer over active learning spaces te leren. In deze publicatie lees je de belangrijkste inzichten van de reis en wat active learning spaces voor het Nederlandse hoger onderwijs kunnen betekenen.

studenten aan het werk in een active learning space

Active learning spaces

Active learning spaces zijn meer dan ruimtes met technische snufjes: ze bieden uitgebreide didactische mogelijkheden om via actief leren te voldoen aan de behoeften van hedendaagse studenten en hun te helpen belangrijke moderne vaardigheden te ontwikkelen.

6 lessons learned over active learning spaces

  1. Zet studenten centraal bij het ontwikkelen van active learning spaces.
  2. Gebruik active learning spaces om activerende didactiek te faciliteren.
  3. Zet techniek in om active learning spaces constant te ontwikkelen.
  4. Goede begeleiding en training van docenten is nodig om active learning spaces didactisch optimaal in te zetten.
  5. Zorg voor instellingsbreed draagvlak om active learning spaces succesvol te implementeren.
  6. Instellingsoverstijgende samenwerking loont: leer van elkaar in plaats van zelf het wiel uit te vinden.

Over de studiereis

Een delegatie van 15 deelnemers van verschillende onderwijsinstellingen reisde onder leiding van SURF begin 2019 af naar Anaheim, VS, voor het Educause Learning Initiative, ELI.