Onderzoek naar technologierijke learning spaces in het Nederlandse hoger onderwijs

Learning spaces staan mondiaal steeds meer in de belangstelling. Om te kijken wat de stand van zaken van technologierijke learning spaces in het Nederlandse hoger onderwijs is, heeft SURF Inholland gevraagd hier onderzoek naar te doen. De resultaten, conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek zijn gebundeld in deze uitgave.

Student bij interactief bord

Over het onderzoek

Eind 2018 en begin 2019 heeft het onderzoek plaatsgevonden onder 28 instellingen, waarvan met 9 instellingen verdiepende gesprekken zijn gevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd door het het Lectoraat Teaching, Learning & Technology van Inholland. Onderzoek Technologierijke learning spaces in Nederland (pdf) is een samenvatting van het uitgebreide onderzoeksrapport (pdf).

Active learning spaces

Naast technologierijke learning spaces, zijn er ook active learning spaces. Dat zijn meer dan ruimtes met technische snufjes: ze bieden uitgebreide didactische mogelijkheden om via actief leren te voldoen aan de behoeften van hedendaagse studenten en hun te helpen belangrijke moderne vaardigheden te ontwikkelen.