Artificial intelligence

Hoe ziet een digitale onderzoeksinfrastructuur voor kunstmatige intelligentie eruit? Dat onderzoeken we, zodat we toewerken naar nieuwe en verbeterde componenten van een digitale infrastructuur voor onderzoek.

Artificial Intelligence theme Lab

AI in onderwijs

Welke rol zal AI spelen in het onderwijs van de toekomst? Het kan de werkdruk van docenten en ondersteuners verlichten, het onderwijs beter afstemmen op de leerling of de effectiviteit van digitale leermiddelen vergroten.

AI zet echter ook vraagtekens bij onze publieke waarden en het soort vaardigheden dat we onze studenten willen bijbrengen. Het zou de vooroordelen in ons onderwijssysteem kunnen versterken en de ongelijkheid tussen studenten vergroten.

Om die vragen te beantwoorden, is een mix van technische expertise en een diepe relatie met een reeks onderwijsinstellingen en hun personeel vereist. Gelukkig werken we samen met een breed scala aan (inter)nationale netwerken en onze Special Interest Group AI in Onderwijs. Bij SURF voeren we uiteenlopende projecten uit: van technische proof of concepts van mogelijk, verantwoord gebruik van AI in het onderwijs, tot het organiseren van evenementen om het bewustzijn over die vragen te vergroten en inclusieve discussies binnen het veld te voeren. Ook leveren wij specifiek advies over de beste aanpak.

Wilt u een bijdrage leveren aan dit domein? Neem dan rechtstreeks contact met ons op of neem deel aan de discussie in onze AI in Educatie-community.