Studenten - Robert Lagendijk.jpg
Artikel

eduID vs ECK iD: de verschillen en mogelijkheden

Sinds de ontwikkeling van eduID krijgen we bij SURF geregeld vragen over het verschil tussen eduID en ECK iD. Een veelgestelde vraag is: “We hebben al ECK iD, dus waar hebben we eduID dan nog voor nodig?”. In dit artikel gaan we daarop in. We leggen uit wat die twee zijn, wat de verschillen zijn en hoe ze elkaar kunnen aanvullen.  

Over ECK iD 

In het primair en voortgezet onderwijs en op het mbo wordt het ECK iD gebruikt om op een privacyvriendelijke manier leerlinggegevens uit te wisselen tussen scholen en leveranciers van digitale leermiddelen. Wanneer leerlingen met hun schoolaccount inloggen om digitale leermiddelen te gebruiken, gaan er namelijk gegevens over die leerlingen over en weer. Het ECK iD zorgt ervoor dat alleen de hoognodige gegevens over leerlingen worden uitgewisseld. Overigens wordt het ECK iD niet gebruikt in het hoger onderwijs.  

Het ECK iD is een puur administratief nummer. Het is gekoppeld aan een leerling, maar hij/zij kent dat nummer niet en kan er niet mee inloggen.  

Over eduID 

eduID is de digitale identiteit voor onderwijs en onderzoek. Met een eduID kunnen studenten tijdens en na hun studie eenvoudig en veilig inloggen bij elke onderwijsinstelling in Nederland. Het is dus vergelijkbaar met DigiD, waarmee je veilig inlogt bij overheidsinstellingen. 

eduID is een persoonlijke identiteit die los staat van instellingen. De identiteit wijzigt dus niet als de student (tijdelijk) naar een andere instelling overstapt, denk aan het volgen van een minor aan een andere instelling.  

Verschillen eduID en ECK iD 

1. Met eduID kan een student inloggen; met ECK iD kan dat niet.  
2. eduID is tegelijk ook een authenticatiemiddel, dus het bewijst dat de student is wie hij of zij beweert te zijn. Het ECK iD is dat niet; het is puur administratief. 
3. Het eduID kan levenslang worden gebruikt. Het ECK iD wijzigt wanneer de leerling naar een andere sector gaat.  
 

Mogelijkheden om elkaar aan te vullen 

ECK iD en eduID kunnen elkaar aanvullen. Het is technisch makkelijk voor elkaar te krijgen dat je een of meerdere ECK iD’s kunt koppelen aan het eduID van een student. De instelling knoopt de beide kanten aan elkaar, waardoor de student aan de voorkant met eduID inlogt terwijl aan de achterkant het ECK iD wordt gebruikt in de keten van de dienstverleners. Dit lijkt erg op hoe BSN en DigiD zich tot elkaar verhouden. Overheidsinstellingen gebruiken het BSN en met DigiD log je in. 

De mbo-sector laat op dit moment de relatie tussen eduID en ECK iD onderzoeken om te kijken wat de beste optie is voor het mbo: het gebruik van één van beide of bijvoorbeeld een combinatie.  

Lees ook het artikel 'eduID: vijf keer vraag en antwoord'.

Foto van Peter Clijsters

Peter Clijsters

Telefoonnummer

Dit artikel is relevant tot