Artikel

Versterking van de autonomie binnen de sector

In 2023 starten we met de dienst SURF Vendor Compliance en de pilot voor het opensource-platform Mastodon. Daarnaast organiseerden we een kick-off voor meer open source in het onderwijs en onderzoek en publiceerde de New York Times een artikel over onze compliance aanpak richting Big Tech. 

Nieuwe dienst SURF Vendor Compliance van start

Twee studenten op een groene bank in open ruimte met laptop

Met de dienst SURF Vendor Compliance analyseren we namens de instellingen de privacy- en securityrisico's van leveranciers. Daarmee geven we gezamenlijk invulling aan wettelijke verplichtingen. Door het bundelen van expertises realiseren we kostenbesparing en kennisdeling. Ook zorgt het voor een sterkere onderhandelingspositie richting leveranciers. SURF Vendor Compliance biedt onder andere kader- en risicoanalyses, afspraken met leveranciers, informatie, ondersteuning en toezicht.

Lees meer

SURF start pilot met Mastodon

Mastdon op mobiele telefoon

Mastodon wordt gezien als een betrouwbaarder, opensource-alternatief voor X (voorheen Twitter). Samen met Universiteiten van Nederland (UVN) startte SURF in 2023 met het verkennen van een Mastodon-omgeving voor het onderwijs en onderzoek in Nederland. De pilot richt zich op alle instellingen in het wo, hbo, mbo, onderzoek en de umc’s. Door deze pilot hoeven instellingen geen eigen ict-omgeving op te zetten of specifieke expertise in huis te halen. 

Lees meer

Kick-off van de community Open Source Program Office (OSPO)

2 personen luisteren naar presentatie

Vanwege de roep om meer open source in onderwijs en onderzoek, startten we in 2023 met een community voor Open Source Program Offices (OSPO) binnen onderzoek- en onderwijsinstellingen. Een OSPO is een kennis- en expertisecentrum voor open source. Binnen de community streven we gezamenlijk naar minder afhankelijkheid van Big Tech, toepassing van open standaarden en het publiek beschikbaar stellen van software die is gefinancierd met publieke middelen. 

Lees meer

Publicatie over onze compliance-aanpak in de New York Times

Vrouw achter laptop

Bij SURF maken we ons sterk voor publieke waarden. In 2023 bereikten we dat Big Tech-bedrijven als Google, Microsoft en Zoom hun voorwaarden aanpasten om onder andere de privacy van studenten en medewerkers in onderwijs en onderzoek beter te beschermen. Onze compliance-aanpak kreeg internationale aandacht in het New York Times-artikel 'How the Netherlands is taming Big Tech'.

Lees meer

 

Proeftuin voor opensource-samenwerkingsplatform Nextcloud

Twee collega's in een vergaderkamer

Met zo’n 70 deelnemers deden we in 2023 hands-on ervaring op in een Nextcloud-proeftuin. Nextcloud is een opensource-samenwerkingsomgeving met daarin een office suite, online vergaderopties en de mogelijkheid om documenten te delen en op te slaan. In de proeftuin testten we in hoeverre Nextcould voldoet aan onze publieke waarden, zoals autonomie, privacy, data-zeggenschap, interoperabiliteit en open standaarden.

Lees verder