Atelier for Creative Programming

Het doel van dit project is om een leerplatform te maken voor studenten, student-assistenten en docenten voor de opleiding CreaTE (het bachelorprogramma CreativeTechnology), om een praktijkgemeenschap op te richten met een specifieke visie op wat goed softwareontwerp is.

kasten met computers

Instelling

Universiteit Twente

Doel en doelgroep

Atelier biedt een online omgeving die docenten faciliteert in het geven van feedback aan studenten. Het prototype van Atelier wordt gebruikt in module 1 van studiejaar 2019/2020 bij CreaTE. Na module 1 wordt het prototype en het gebruik ervan geëvalueerd. De definitieve versie van Atelier wordt na vijf maanden geïmplementeerd, voorafgaand aan module 4 in het studiejaar 2019/2020.

De doelgroep bestaat uit eerstejaarsstudenten CreaTe. Studenten kunnen in de eerste vier weken deelnemen aan drie formatieve assessments over veelvoorkomende ontwerpproblemen tijdens de lab-uren.  Studenten bespreken de problemen met de docenten. Atelier wordt gebruikt om de feedback vast te leggen. 

Resultaten

Atelier draagt bij aan de discussies over veelvoorkomende fouten en slecht softwareontwerp die opgemerkt kunnen worden door statische analyse. Het project monitort het gebruik van Atelier door studenten en assistenten die hebben ingestemd met het verstrekken van hun gebruiksgegevens voor de evaluatie.

Atelier zal het volgende omvatten:

  • In-line discussies over de broncode;
  • Beheer van de toegangsrechten;
  • Volledige integratie van geautomatiseerde assistent Zita;
  • LTI-integratie voor gebruik met het Canvas LMS-platform;
  • Ondersteuning voor versiebeheer om de voortgang te beheren van een project van een student;
  • Social media mechanismen voor het delen, becommentariëren en taggen van broncode;

Cursus-specifieke rubrieken voor formatieve en summatieve beoordelingen.

Ontwikkelde materialen

Lees hier de korte samenvatting van Atelier for Creative Programming of bekijk de video over het programma Atelier

Meer weten? Lees of bekijk dan ook: 

Contactpersoon voor vragen

Ansgar Fehnker, E-mail: ansgar.fehnker@utwente.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2019 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.