AVG in het onderwijs

Instellingen moeten bij het gebruik van persoonsgegevens voldoen aan de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), om zo de privacy van studenten en hun data te waarborgen. Dit heeft wel consequenties voor onderwijsinnovatie met ict, bijvoorbeeld online onderwijs en benutten van studiedata.

Student - fotograaf Kees Rutten

Wat is AVG?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. In de AVG staan regels over de omgang met persoonsgegevens. Het doel van de verordening is om een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens verplicht te stellen, om zo de privacy van de betrokkenen en hun data te waarborgen. Daarbij moeten organisaties voor betrokkenen inzichtelijk maken waarom en waarvoor persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt, geraadpleegd of op een andere manier worden verwerkt.

Voor welke uitdagingen staan instellingen?

Door digitaal te werken staan steeds meer studentgegevens, studieresultaten en studiedata in de cloud. Dit maakt ons kwetsbaar, want commerciƫle belangen en misbruik van ict hebben grote gevolgen voor de veiligheid, privacy en vrijheid van studenten en medewerkers. Het onderwijs moet zijn eigen voorwaarden stellen om ervoor te zorgen dat de rechten en vrijheden van studenten en medewerkers niet in het geding komen. Het beschermen van publieke waarden, variƫrend van privacy tot digitale veiligheid, is een belangrijke taak en verantwoordelijkheid voor de hele onderwijssector.

Uitdagingen zijn:

Wat doet SURF?

SURF ondersteunt onderwijsinstellingen om persoonsgegevens en studiedata verantwoord te benutten, binnen de kaders van de AVG. Zo helpt SURF bij de implementatie van de AVG, delen we kennis over de verordening, maar stellen ook richtlijnen en leidraden op.

Om een visie te vormen op privacy en ethiek is SURF betrokken bij het project Code of Practice van het Versnellingsplan. De zone Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata is gestart met de ontwikkeling van een landelijke Code of Practice, een overzicht van aspecten waar een hoger onderwijsinstelling aan moet voldoen om op een ethische en privacy-vriendelijke manier te kunnen werken met studiedata.