AVG in het onderwijs

Instellingen moeten bij het gebruik van persoonsgegevens voldoen aan de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), om zo de privacy van studenten en hun data te waarborgen. Dit heeft wel consequenties voor onderwijsinnovatie met ict, bijvoorbeeld online onderwijs en benutten van studiedata.

Student - fotograaf Kees Rutten

Learning analytics

De AVG stelt hoge eisen als je learning analytics gaat inzetten. Je moet de risico's voor studenten bewust afwegen en passende maatregelen treffen. Het is geen kwestie van 1 keer toestemming vragen en een privacyverklaring opnemen op de site. Met een stappenplan helpt SURF je op weg om learning analytics vorm te geven onder de AVG.

Handreiking: Learning analytics in 5 stappen

Student met telefoon

Learning analytics in 5 stappen: een handreiking voor de AVG bestaat uit 5 stappen om learning analytics vorm te geven. Het is belangrijk dat je ze allemaal doorloopt. Alleen dan heb je een volledig overzicht van de privacygevolgen als je learning analytics gaat inzetten.

Download het stappenplan