Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds mei 2018 is er nieuwe Europese privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze heeft ook consequenties voor het hoger onderwijs en onderzoek. Instellingen moeten hier tijdig op inspringen. SURF helpt daarbij.

AVG verordening

AVG-kennisoverdracht

SURF werkt samen met instellingen om elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het gebied van de privacywetgeving.

5 gebieden voor kennisoverdracht

SURF heeft veel kennis opgedaan over de AVG, vaak in samenwerking met de instellingen. Er zijn 5 gebieden voor kennisoverdracht over de AVG waar SURF zich actief mee bezighoudt:

 • Wiki met beginselen en onderwerpen AVG, met uitleg over de wet en de interpretatie ervan, plus een vergelijking met de Wet bescherming persoonsgegevens.
 • Elk kwartaal heeft SCIPR, de community over privacy van SURF, een overleg waarin de verschillende onderwerpen uit de AVG aan de orde komen.
 • SURF organiseert in kennissessies over de implementatie van de AVG. De volgende onderwerpen zijn onder andere aan bod gekomen:
  • De Europese privacyverordening 
  • De rol van de Functionaris Gegevensbescherming
  • De verantwoordelijke en de verwerker
  • In gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens 
 • Jaarlijks Privacy Awareness-evenement: SURF is betrokken bij de jaarlijkse Privacy Rede en staat in de week van de rede samen met de instellingen stil bij het onderwerp.
 • Trainingsmodule Privacy: De manier waarop we met persoonsgegevens en privacy binnen onderwijs en onderzoek omgaan, is veranderd. Onderzoekers en docenten moeten aanpassingen doen in hun werkwijze om aan de wetgeving te (blijven) voldoen. Maar hoe zorg je voor deze omslag en dat onderzoekers en docenten ‘privacy aware’ worden? SURF biedt hiervoor 'blended' lesmateriaal aan, waarmee jij als trainer of opleider mensen binnen jouw organisatie kunt helpen AVG-compliant te werken. Dit materiaal is via de  Cybersave Yourself toolkit beschikbaar.