Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds mei 2018 is er nieuwe Europese privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze heeft ook consequenties voor het hoger onderwijs en onderzoek. Instellingen moeten hier tijdig op inspringen. SURF helpt daarbij.

AVG verordening

SURF-dienstverlening en de AVG

SURF is continu bezig om zijn eigen dienstverlening te laten voldoen aan de AVG.

Diensten SURF volgens Juridisch Normenkader

SURF levert verschillende diensten aan zijn leden en ook deze diensten moeten voldoen aan de AVG. Daarom wordt het SURF Juridisch Normenkader (Cloud)services gehanteerd bij diensten waar SURF persoonsgegevens verwerkt namens instellingen. Diensten worden zoveel mogelijk op een privacyvriendelijke manier ingericht en er worden stevige afspraken gemaakt met de instellingen en mogelijke (hulp)leveranciers. Ook overige dienstverlening van SURF, zoals het netwerk, wordt aan de AVG getoetst om compliant te zijn. In bemiddelingssituaties hanteert SURFmarket het SURF Juridisch Normenkader als uitgangspunt voor de onderhandelingen met leveranciers.