Begeleiden in Synchroon Online oNderwijs’ (BISON)

In het project Begeleiden in Synchroon Online oNderwijs (BISON) staat samenwerkend leren in de virtuele klas centraal. Het projectteam ontwikkelt en evalueert verschillende scenario’s voor online samenwerkend leren.

kasten met computers

Dit resulteert in een elektronisch handboek met richtlijnen, instructies en voorbeelden voor het ontwerpen, ontwikkelen en verzorgen van samenwerkend leren in de virtuele klas. Parallel hieraan worden workshops voor docenten aangeboden.

Instelling

Open Universiteit

Doel en doelstelling

Het doel van het project is om docenten te bekwamen in het ontwerpen, ontwikkelen en begeleiden van online samenwerkend leren  in de virtuele klas. De virtuele klas is een omgeving op het internet waar studenten gelijktijdig samenkomen en via audio, video en chat direct met elkaar kunnen communiceren. Het platform biedt diverse presentatie- en evaluatiefuncties en de mogelijkheid om in subgroepen te werken. Scenario’s van 3 verschillende cursussen leveren input voor de richtlijnen en dienen als voorbeeld voor andere docenten, namelijk van Inleiding Privaatrecht (case-based learning), Methoden voor Onderwijsonderzoek (project-based learning) en Scheikunde voor Milieuwetenschappen 2 (problem-based learning).

Resultaten

Samenwerkend leren in synchroon online onderwijs staat nog in de kinderschoenen. Daarom is het BISON-project ‘pionierend’ van aard. Het project resulteert in richtlijnen, uitgewerkte voorbeelden van didactische scenario’s en modelvoorbeelden in een elektronisch handboek. Daarnaast wordt het materiaal gepresenteerd tijdens workshops. 

Ontwikkelde materialen:

  • Een elektronisch handboek (e-book) met richtlijnen voor het ontwerpen, ontwikkelen, en verzorgen van de (online) begeleiding van samenwerkend leren in virtuele klassen.
  • Uitgewerkte voorbeelden van didactische scenario’s (blauwdrukken) voor het ontwikkelen en verzorgen van synchroon online onderwijs in de virtuele klas.
  • Modelvoorbeelden die het ontwerp, de ontwikkeling en het verzorgen van online begeleiding van samenwerkend leren in virtuele klassen illustreren.
  • Kennisdeling via (a) workshopmateriaal, (b) presentaties, en (c) een praktisch artikel.
  • E-handboek Begeleiden in Synchroon Online oNderwijs 

Bekijk meer ontwikkelde materialen in de video van de vlootshow op de Onderwijsdagen 2020:

Contactpersoon voor vragen

Iwan Wopereis, iwan.wopereis@ou.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2019 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.