Bespaar energie met een e-infrastructuur

Als onderwijs- en onderzoeksinstellingen hun ict onderbrengen bij een gedeelde e-infrastructuur levert dat een flinke energiebesparing op. Naar schatting gaat het om wel tientallen procenten. We hebben de effecten van een overstap geïnventariseerd en doen een aantal belangrijke aanbevelingen in het rapport 'Duurzaam in de e-infrastructuur'.

2 personen luisteren aandachtig

Voorbeelden van gedeelde e-infrastructuur

Bij gedeelde e-infrastructuur kun je denken aan het gezamenlijke gebruik van een datacenter, het delen van compute-capaciteit of dataopslag, een gedeeld platform voor researchdatamanagement, een gezamenlijke e-mailomgeving bij een commerciële leverancier of een gedeelde applicatie voor studentenadministratie. Federatieve cloud is een bijzonder geval van e-infrastructuur, waarbij deze tussen instellingen onderling wordt geleverd én afgenomen.

Energiezuiniger door schaalgrootte

De daling van energieverbruik bij een overstap van de eigen locatie naar e-infrastructuur komt vooral door de grotere schaal van onderling verbonden ict-apparatuur. Met schaalgrootte kan ict-apparatuur veel beter worden benut. Hierdoor is minder apparatuur nodig en wordt dus minder energie verbruikt. Daarnaast is e-infrastructuur meestal jonger en zijn de ict-apparatuur en -infrastructuur moderner en energiezuiniger.

Eis maximale CO2- en energie-efficiëntie

We doen enkele aanbevelingen voor instellingen die hun ict duurzamer willen inrichten. De belangrijkste zijn: eis maximale CO2- en energie-efficiëntie van je e-infrastructuurleverancier; streef naar maximale schaalgrootte in de e-infrastructuur en richt je eigen bedrijfsprocessen duurzaam in.

Op weg naar een e-infrastructuur

Het rapport heeft niet als doel een compleet en gedetailleerd uitgewerkt antwoord te geven op het onderzochte onderwerp. Het bevat een opsomming van de belangrijkste aandachtspunten en een eerste aanzet tot kwantificering. Deze helpen instellingen op weg om hun eigen overstap van on-premise ict naar ict in de e-infrastructuur vanuit het oogpunt van duurzaamheid vorm te geven. Met het rapport kun je de overstap bovendien onderbouwen met argumenten en cijfers. Als bijlage bij het rapport Duurzaam in de e-infrastructuur hebben we een overzichtelijke checklist opgesteld. Hierin vind je duurzaamheidscriteria voor instellingen in hoger onderwijs en onderzoek bij de beslissing om over te stappen van on-premise ict naar ict in de e-infrastructuur.