SURF en MVO

SURF werkt aan ontwikkelingen die belangrijk zijn voor toekomstige generaties. Daarom willen we een bijdrage leveren aan verduurzaming in de onderwijs- en onderzoeksector. Daarnaast is duurzaamheid integraal onderdeel van onze dienstverlening. We hebben een ambitieus beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Twee handen met tablet met daarop een groene grafiek en laptop op achtergrond

Missie

Bij een innovatieve, maatschappelijke organisatie hoort een vooruitstrevend beleid rond maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met onze ICT-kennis en –oplossingen willen wij bijdragen aan duurzaam onderwijs en onderzoek. Duurzaamheid betekent voor ons: verantwoord omgaan met menselijke en natuurlijke bronnen. SURF benut de kracht van samenwerking binnen de coöperatie om het verschil te maken. Samen met onze leden willen wij op het gebied van duurzaamheid toonaangevend en innovatief zijn: met onze activiteiten en diensten én in de bedrijfsvoering.

De bijdrage van ICT aan verduurzaming

ICT gebruikt veel stroom en is daarmee ook verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de CO2-uitstoot - net zoveel als het vliegverkeer. Het aandeel van het stroomverbruik door ICT bij universiteiten en scholen is ongeveer 20%. En meer dan 90% van de CO2-footprint van SURF wordt veroorzaakt door het stroomverbruik van de e-infrastructuur waar onze diensten op draaien. Wij zetten in op het verminderen van het energieverbruik en het vergroenen van ICT. Daarmee dragen we ook bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van onze leden.

Ambities

Duurzame ICT is een van de speerpunten van de SURF Meerjarenagenda 2019-2022. We ontwikkelen actief beleid rond maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarbij concentreren we ons op 5 thema’s die dicht bij onze kernactiviteiten staan:

 • Energie en klimaat
 • Grondstoffen: circulair en sociaal
 • Duurzame diensten
 • Sociaal, inclusief en aantrekkelijk werkgeverschap
 • Transparantie, kennisdeling en communicatie

Voor elk van deze thema’s hebben we ambities geformuleerd:

 • We willen in 2025 een klimaatneutrale organisatie zijn.
 • We volgen de doelstellingen van hogeronderwijsinstellingen binnen de Meerjarenafspraak Energie-Efficiency met de overheid (MJA3) om per jaar minimaal 2% energie-efficiënter te worden.
 • SURF gaat zo circulair en sociaal verantwoord mogelijk om met grondstoffen en wil zich ontwikkelen tot thought leader op het terrein van circulaire ICT.
 • Onze diensten zijn de meest duurzame die onder de SURF-voorwaarden te verkrijgen zijn. Ze dragen bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van instellingen en samenleving.
 • SURF is toonaangevend als sociaal verantwoord, inclusief en aantrekkelijk (ICT-) werkgever.
 • Alle SURF-medewerkers nemen duurzaamheid als vanzelfsprekend mee in hun denken en handelen.
 • Leden en andere stakeholders zien SURF als een organisatie die maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel heeft staan en zien ons ook als voorloper en aanjager op dit gebied.
 • Ook ondertekende SURF de environmental policy van GÉANT (zie ook de Engelse versie). SURF committeert zich hiermee aan internationaal geformuleerde richtlijnen voor duurzaamheid.

Samenwerking

SURF ondersteunt de Special Interest Group (SIG) Groene ICT en Duurzaamheid bij het delen van kennis, informatie en good practices om de vergroening van en met ICT in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering te stimuleren. Ook organiseren we met verschillende partners events waar kennis wordt uitgewisseld, zoals de Nationale dag voor duurzaamheid in het hoger onderwijs (NDDHO) en SURFacademy-bijeenkomsten over een specifiek onderwerp.

Meer informatie