SURF en MVO

SURF werkt aan ontwikkelingen die belangrijk zijn voor toekomstige generaties. Daarom willen we een bijdrage leveren aan verduurzaming in de onderwijs- en onderzoeksector. Daarnaast is duurzaamheid integraal onderdeel van onze dienstverlening.  

Twee handen met tablet met daarop een groene grafiek en laptop op achtergrond

Energie, inkoop en afvoer

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de dienstverlening van SURF. Zo hebben we aandacht voor het omlaag brengen van het energieverbruik, passen maatschappelijk verantwoord inkopen toe en zorgen voor het duurzaam afvoeren van hardware. Met onze ict-kennis en –oplossingen willen wij bijdragen aan duurzaam onderwijs en onderzoek. Duurzaamheid betekent voor ons: verantwoord omgaan met menselijke en natuurlijke bronnen.

De kracht van samenwerken

SURF benut de kracht van samenwerking binnen de coöperatie om het verschil te maken. Samen met onze leden willen wij op het gebied van duurzaamheid toonaangevend en innovatief zijn: met onze activiteiten en diensten én in de bedrijfsvoering.

Minimaliseren impact op het milieu

Voor wat betreft onze impact op het milieu, ambiëren we zowel bij te dragen aan het verminderen van de energie voetafdruk (door efficiënter te programmeren en met energiezuinige hardware) als aan het hergebruik van materialen. Onze nationale supercomputer Snellius is een goed voorbeeld van het grote belang dat SURF hecht aan duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen: deze staat hoog genoteerd in de Green500 ranking, met name door energiezuinige koeling.

Elektronisch afval

We hebben een E-waste beleid met het doel om zo verantwoord en sociaal mogelijk om te gaan met het elektronisch afval van SURF. SURF werkt hierbij samen met Sims Recycling Solutions (SRS) voor het recyclen van afgeschreven apparatuur. SRS zorgt ervoor dat de elektronica op verantwoorde wijze wordt gerecycled of opnieuw op de markt wordt gebracht.

Duurzaam inkopen

In onze inkoop geldt duurzaamheid als één van de vereisten, zowel voor SURF-organisatie als in onze inkoop namens onze leden als SURF-coöperatie. Maatschappelijk verantwoord inkopen is rekening houden met maatschappelijke gevolgen in het inkoopproces. Samen met Rijkswaterstaat is SURF de trekker van de landelijke Buyer Group ICT. Het doel van de Buyer Group is door een gezamenlijk te ontwikkelen marktstrategie, die gehele ict-markt te verduurzamen. Binnen dit initatief is gewerkt aan een duurzame inkoopstrategie voor software.

Gezamenlijke aanpak

SURF is actief betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe Coalitie Duurzame Digitalisering: een publiek/private samenwerking voor een gezamenlijke aanpak voor duurzame digitalisering. De coalitie is eind 2022 van start gegaan met het aanbieden van een Manifest Duurzame Digitalisering aan de minister van EZK.

Publieke waarden staan bij SURF hoog in het vaandel. Voor ons hoort duurzaamheid hierbij. Als onderdeel van de SURF strategie 2022-2027 wordt met de leden gewerkt aan de ontwikkeling van duurzaamheid binnen de coöperatie.