Best Contribution Grading

Best contribution grading is een vorm van  beoordeling van participatie in online discussies en peer feedback. Hiertoe verzamelen studenten zelf hun beste bijdragen aan een online discussie of peer review. Alleen deze beste bijdragen worden beoordeeld door de docent. In dit project willen we deze aanpak testen, evalueren en verbeteren.

peer feedback

Lees het verslag of bekijk de terugblik van Webinar Verschillende smaken in peerfeedback, waarin het project Best Contribution Grading wordt besproken. 

Instelling

Wageningen University en Feedbackfruits. Binnen Wageningen University doen drie departementen c.q. divisies mee aan dit project.

Doel en doelgroep

Het doel van dit project is het principe van ‘Best contribution grading’, uit te rollen, te testen, evalueren en didactisch te optimaliseren. Dit principe houdt in dat studenten zelf met een tool hun beste bijdrages aan een online discussie of peer review verzamelen. Vervolgens worden alleen deze beste bijdrages beoordeeld door de docent. De beoordeling van deze bijdrages is gebaseerd op kwaliteit: inhoudelijke diepgang, juistheid en relevantie. Hiervoor worden kwaliteitscriteria vastgelegd in een rubric. Wageningen University wil het principe ‘Best Contribution grading’ uitrollen en didactisch optimaliseren om diepgang en participatie in peer feedback en online discussies te bevorderen.

Resultaten

Het project richt zich op de volgende resultaten:

  • Peer feedback breder inzetten in het onderwijs. Hierdoor ontstaat een grotere variatie aan werkvormen op basis van peer feedback, die schaalbaar zijn naar grotere studentenaantallen.
  • De participatiegraad van peer feedback en online discussies verhogen. Een student kan alleen zijn beste bijdrage(s) selecteren als hij/zij deelneemt aan peer feedback of online discussies.
  • De kwaliteit van discussies en peer feedback verhogen met vooraf vastgestelde kwaliteitscriteria (rubrics).  Wageningen University verwacht dat de student zich hierdoor zal inspannen om bijdrages te leveren die ‘goed’ of ‘excellent’ zijn.
  • Studenten aanmoedigen om hun inzicht in de leerstof te vergroten door actief mee te doen aan online discussies en peerfeedback. Omdat alleen de bijdrages die de studenten zelf selecteren beoordeeld worden, zorgt dat voor een veilige setting om te leren en fouten te maken.
  • Evidence-based good practices voor het principe ‘Best Contribution grading’ beschrijven.

Ontwikkelde materialen

Contactpersoon voor vragen

Cora Busstra, cora.busstra@wur.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2018 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.