Beter samenwerken met de Hoger Onderwijs Sector Architectuur

Om ervoor te zorgen dat voorzieningen in de onderwijsketen en het onderzoek beter op elkaar aansluiten ontwikkelt het hoger onderwijs de Hoger Onderwijs Sector Architectuur (HOSA), in samenwerking met SURF.

Studentes

Werken met architectuur

In het onderwijs en onderzoek wordt steeds meer samengewerkt tussen instellingen. Studenten studeren aan verschillende instellingen, onderzoekers van verschillende instellingen werken samen aan een project. Dat moet zonder problemen mogelijk zijn, en daarvoor is het belangrijk dat technische voorzieningen van instellingen op elkaar aansluiten. Zodat bijvoorbeeld studenten van de HU zich makkelijk kunnen inschrijven voor een cursus bij Fontys, en de HU en Fontys het cursusgeld daarvoor eenvoudig kunnen verrekenen als dat gewenst is. Of zodat onderzoekers van verschillende universiteiten gemakkelijk kunnen samenwerken in een onderzoeksproject, en hun data veilig kunnen uitwisselen. Om maar een paar voorbeelden te noemen.

“Je kunt de HOSA zien als een bestemmingsplan voor een wijk in de stad. Welke uitstraling moet het gebied krijgen? Hoe lopen de verkeersstromen op hoofdlijnen?”

Wat is ervoor nodig om die aansluiting voor alle voorzieningen in onderwijs en onderzoek te bereiken? De kern is: werken met architectuur. Als iedereen werkt binnen dezelfde architectuur bij de ontwikkeling van voorzieningen die gemeenschappelijk gebruikt moeten worden, zorgen we dat die voorzieningen op elkaar aansluiten. De Hoger Onderwijs Sector Architectuur is die architectuur: idealiter gaat iedereen in het Nederlandse onderwijs en onderzoek daarmee werken, evenals dienstleveranciers, en ketenpartners zoals DUO, StudieLink en NWO.