Blended learning environment for medical Dutch

Studenten van de Engelstalige bacheloropleiding geneeskunde aan de Universiteit Maastricht moeten in een Nederlandstalig ziekenhuis kunnen functioneren. Daartoe moeten ze beschikken over medische professionele communicatievaardigheden in het Nederlands.

Student bij interactief bord

De Universiteit Maastricht ontwikkelt daarom een blended learning-omgeving om de professionele taalverwerving te vergemakkelijken. De studenten krijgen binnen deze omgeving feedback van zowel docenten als van hun medestudenten.

Instelling

Universiteit Maastricht

Doel en doelgroep

De Universiteit Maastricht ontwikkelt een blended learning-omgeving voor studenten van de Engelstalige bacheloropleiding Geneeskunde. Deze omgeving ondersteunt de studenten bij het verwerven van communicatievaardigheden in academisch en medisch Nederlands als onderdeel van hun professioneel gedrag. Thema’s die daarbij aan de orde komen zijn onder meer open en gesloten vragen stellen, empathie tonen, constructieve feedback geven en ontvangen, en een goede verstandhouding opbouwen. Studenten worden gekoppeld aan buddy's uit het Nederlandse medische circuit voor peerfeedback en krijgen een docent als mentor. Na evaluatie wordt dit programma geïntegreerd in het curriculum van de bacheloropleiding.

De blended learning-omgeving wordt in de eerste instantie ontwikkeld voor de studenten van de Engelstalige bacheloropleiding Geneeskunde. Na evaluatie zal de verbeterde e-learningmodule worden gebruikt door het Language Learning Center van de Universiteit Maastricht.

Resultaten

Het project is erop gericht de volgende resultaten op te leveren:

  • Een toegankelijke online leeromgeving voor het leren van talen met behulp van peerfeedback. Deze leeromgeving draagt bij aan de ontwikkeling van de taalvaardigheid van beginnende studenten Geneeskunde. In deze leeromgeving vindt de student een ruime keuze aan educatief materiaal en vormen van peerfeedback die geschikt zijn voor het ontwikkelen van professioneel gedrag. De feedback sluit aan bij de eindtermen van het medisch curriculum en de taalniveaus van de studenten.
  • Een online docentenhandleiding die het resultaat is van de evaluatie van een pilot met gebruikers. Deze handleiding maakt deel uit van de leeromgeving en is gemakkelijk toegankelijk.
  • Een programma van eisen voor de toepassing van blended learning taalonderwijs in een medische omgeving.

Ontwikkelde materialen

Het project loopt tot september 2022. De eindproducten worden hierna onder Creative Commonslicentie beschikbaar gesteld via SURFsharekit.

Contactpersoon voor vragen

Maryam Asoodar, m.asoodar@maastrichtuniversity.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2020 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.