De belofte van AI in het onderwijs

AI-technologieen geven het onderwijslandschap op verschillende manieren vorm. Hoe beter we deze technologieën begrijpen hoe beter we het kunnen toepassen in het onderwijs. Dit rapport geeft een overzicht van het onderwijslandschap door AI te analyseren met concrete voorbeelden van bestaande toepassingen in de onderwijscontext.

Promises of AI in Education

Innovatieve technologieën in de klas brengen is altijd experimenteel en vereist enig besef van wat de behoeften van de leraar en de leerlingen zijn. Kunstmatige intelligentie (AI) begint zijn eigen weg te vinden in klaslokalen, scholen, en de manieren waarop we school mee naar huis nemen via huiswerk of buitenschoolse activiteiten. Dit heeft geleid tot nieuwe discussies over learning analytics, AI in het onderwijs, digitale geletterdheid, privacy en vragen over gegevenssoevereiniteit.

De impact van AI-systemen in de onderwijspraktijk

Dit rapport gaat in op het gebruik van AI in onderwijspraktijken op micro-, meso-, en macroschaal. Het is niet alleen een vraag voor IT-afdelingen in het onderwijs, maar ook voor docenten en onderwijsvernieuwers. Aangezien de toepassing van AI in het onderwijs (AIED) ook een directe impact heeft op de onderwijspraktijk.

Het belangrijkste doel van deze publicatie is om onderwijsprofessionals een startpunt te geven van waaruit zij de mogelijke toepassingen van AI in het onderwijs kunnen ontdekken. Daarbij ligt de basis niet in theorieën over AI in het onderwijs, maar in de praktische toepassing binnen de klas of onderwijsinstelling.

Hoe komen we van AI naar AI in het onderwijs?

Ook bespreken de verschillende definities van AI en hoe dit zich vertaalt naar het onderwijsdomein. Daarna volgt een analyse waarbij vier specifieke toepassingen van AI in het onderwijs (Perusall, Jill Watson, PhotoMath en GPT-3) worden bekeken door de bril van de micro-, macro-, en meso contexten van hun toepassing.

Tot slot vind je in dit rapport is ook een verzameling van verschillende toepassingen van AI in het onderwijs. Deze lijst kan gebruikt worden als inspiratie en als leidraad voor nieuwe ontdekkingen.

Meer informatie

Download het rapport of neem contact op met Duuk Baten duuk.baten@surf.nl of John Walker john.walker@surf.nl voor meer informatie over AI in het onderwijs.