De Le-Do-Loop: een werkvorm waarbij studenten – én docenten - fluitend hoog cognitieve leerdoelen behalen

De COVID-19 pandemie heeft het belang van kwalitatief goed online onderwijs onderstreept. Daarbij is gebleken dat het lastig is om leerdoelen op hogere cognitieve niveaus via online onderwijs te realiseren. Daarnaast is het van belang dat studenten vaardigheden ontwikkelen om zich zelfstandig nieuwe kennis eigen te maken. 

Studenten

Dit project wil we deze knelpunten aanpakken door het ontwikkelen, evalueren en implementeren van een nieuw didactisch concept: de ‘Leer-Doceer-Loop’, ofwel Le-Do-Loop.

Instelling

Wageningen Universiteit

Doel en doelgroep

Het primaire doel van het project is het ontwikkelen, evalueren en optimaliseren van een nieuw didactisch concept, de ‘Le-Do-Loop’. Dit concept wordt geïmplementeerd in verschillende bachelor- en mastervakken van Wageningen Universiteit & Research (WUR). Met deze Le-Do-Loop willen we:

  • hogere cognitieve doelen ondersteunen, gericht op het toepassen, evalueren en ontwikkelen van kennis. Dit doen we met een werkvorm die geschikt is voor online en on campus onderwijs;
  • studenten opleiden tot professionals die kunnen functioneren binnen wetenschappelijke en maatschappelijke kennisdomeinen die zich snel ontwikkelen;
  • de werkdruk van docenten op termijn verminderen, doordat de Le-Do-Loop snel aanpasbaar is wanneer nieuwe kennis en inzichten een plek moeten krijgen in het onderwijs.

De primaire doelgroep bestaat uit docenten en studenten van vier bachelor- en mastervakken die aangeboden worden binnen diverse opleidingen van de WUR. Deze opleidingen zijn gekozen over de volle breedte van het Wageningense domein. Daarnaast kan het didactische concept ook bij andere vakken en opleidingen worden toegepast.

Resultaten

Dit project heeft de volgende opbrengsten:

1. Implementatie van de ‘Le-Do-Loop’ en evaluatie van deze methode in de volgende vier vakken:

  • Analytical Epidemiology (20-25 studenten);
  • Nutritional Aspects of Foods (40-50 studenten);
  • Spatial and Regional Economics (30-45 studenten);
  • Data Science for Health II (10-15 studenten);

Dit resulteert in uitgewerkte instructies en evaluatieresultaten.

2. Docenthandleiding voor implementatie van de ‘Le-Do-Loop’, inclusief een didactische onderbouwing, een stappenplan en een beschrijving van de evaluatieresultaten.

3. Richtlijnen voor online implementatie van de ‘Le-Do-Loop’ binnen de meest gebruikte LMS’en, zoals Brightspace, Canvas en Blackboard.

Ontwikkelde materialen

De belangrijkste materialen zijn de docentenhandleiding en de richtlijnen voor online implementatie; daarnaast zal het project verschillende rapporten en publicaties opleveren.

Contactpersoon voor vragen

Agnes Berendsen, Wageningen Universiteit (agnes.berendsen@wur.nl)

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2021 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.