Ict-inkoop

Gezamenlijk inkopen tegen de beste voorwaarden

Ict-producten en diensten kun je zelf inkopen, maar dit kost veel tijd, kennis en geld. Je kunt ook gebruik maken van één van de inkoopmogelijkheden van SURF. We bundelen de vraag en behoefte bij instellingen en kopen op basis hiervan soft- en hardware in. Uiteraard tegen de best mogelijke voorwaarden.
Man met ipad met beeld van conferencecall op de achtergrond

Voordelen

Beste (prijs)voorwaarden

Door het bundelen van volume kopen we in tegen de beste (prijs) voorwaarden. Je bespaart niet alleen op de licentiekosten, maar ook op de interne kosten omdat je zelf geen inkooptraject hoeft te starten.

Actuele wet- en regelgeving

We maken ook afspraken met leveranciers over privacy en beveiliging, zodat al je contracten aan de actuele wet- en regelgeving voldoen.

Contractmanagement

We blijven continu in contact met de leverancier. Denk hierbij aan het contractmanagement, maar we bewaken ook of leveranciers nog aan de eisen van het inkooptraject of de AVG voldoen.

Kennisdeling

Door intensief samen te werken wisselen instellingen ervaring, kennis en capaciteit uit.

Eén aanspreekpunt

Aangezien wij alle stappen in het proces voor je uit handen nemen kun je met al je vragen bij ons terecht, zo richt jij je op beter en flexibeler onderwijs.

Heb je een vraag over ict-inkoop? Neem contact op.

Maaike Hazewinkel

Maaike Hazewinkel

Telefoonnummer

Aanbestedingstrajecten

2 personen luisteren aandachtig

Via een Europees portaal maken we bekend dat we namens de instellingen een bepaalde dienst af willen nemen. Alle geïnteresseerde leveranciers kunnen een inschrijving indienen. Op basis van vooraf gestelde beoordelingscriteria kiezen we een winnaar.

Meer lezen over aanbestedingstrajecten? Bekijk dan deze pagina over Europees aanbesteden.

Modelcontract

Sander Engelberts (OCLC ) en Rogier de Jong (VUmc)

We maken afspraken met een aanbieder, bijvoorbeeld over prijs, privacy en aansprakelijkheid. Dit doen we bij voorkeur namens een geïnteresseerde instelling. Uit deze afspraken vloeit een modelcontract voort als de basis voor het standaard beschikbaar modelcontract, die we kosteloos aanbieden. 

Nieuwsgierig naar de voorwaarden voor een modelcontract? Bekijk dan eens deze pagina waar we dieper op modelcontracten ingaan.

DAS

mannen met laptop

Een DAS staat voor ‘Dynamisch Aankoopsysteem’. Het is een elektronische marktplaats waarop een aanbestedende dienst een uitvraag kan doen en waar marktpartijen vervolgens op kunnen bieden. De opdracht gaat naar de beste inschrijving. We beoordelen of de leveranciers die zich inschrijven op een aanbesteding worden toegelaten tot het DAS. Je instelling plaatst voor een productcategorie zelfstandig een functionele uitvraag in het DAS en ontvangt offertes van de leveranciers binnen deze productcategorie. Vervolgens beoordeelt je instelling deze offertes zelf en bepaal je met welke leverancier je een overeenkomst sluit. We bieden hierbij ondersteuning.

Meer uitleg over hoe een DAS werkt? Bekijk onder andere de voordelen en huidige productcategorieën op onze verdiepende pagina over een DAS.

Welke inkoopmethode past bij jou?

We willen graag alle instellingen, ongeacht grootte, voorzien van passende inkoopoplossingen. We bieden drie verschillende inkoopmogelijkheden aan: aanbestedingstrajecten, modelcontracten en het DAS (Dynamisch Aankoopsysteem). Bekijk de video voor de verschillende mogelijkheden.

Inkoopmogelijkheden

Afhankelijk van de vraag van instellingen en het aanbod in de markt, kiest SURF voor iedere applicatie de meest geschikte inkoopmogelijkheid. Deze drie mogelijkheden leggen we je graag uit.

Meer informatie?

Op onze expertisepagina vind je meer informatie over de inkoopmogelijkheden.