Diep leren door online peer feedback

Met dit project wil de Universiteit Utrecht online peer feedback gebruiken om ‘diep leren’ te stimuleren. Het doel is online peer feedback in te zetten als schaalbaar middel waarmee studenten gepersonaliseerde feedback ontvangen voor betere eindresultaten.

peer feedback

Hiertoe wordt een feedbackmethode ontwikkeld om de dialoog tussen studenten bij schrijfopdrachten te stimuleren.

Lees het verslag of bekijk de terugblik van Webinar peerfeedback en online binding, waarin het project Diep leren door online peer feedback wordt besproken. 

Instelling

Universiteit Utrecht: Faculteit Bètawetenschappen, Faculteit Geesteswetenschappen en het University College Utrecht

Doel en doelgroep

Dit project is gericht op de inzet van online peerfeedback om ‘diep leren’ te stimuleren. Diep leren vindt vooral plaats door de interactie met elkaar en het voeren van een academische dialoog. Hoewel steeds meer hoger onderwijs online plaatsvindt, is het nog sterk gericht op kennisreproductie.

Het doel van dit project is online peerfeedback inzetten als schaalbaar middel waarmee studenten gepersonaliseerde feedback krijgen, zonder dat de tijdsinvestering van de docent te veel toeneemt. Hiertoe ontwikkelen we een feedbackmethode, gericht op het stimuleren van de dialoog tussen studenten bij schrijfopdrachten. Studenten geven peerfeedback, reviewen die en reageren erop.

Resultaten

Het project omvat pilots binnen de drie deelnemende faculteiten. Daarbij meten we zowel kwalitatief als kwantitatief de volgende punten:

 • In hoeverre ervaren de studenten de feedback als gepersonaliseerd?
 • Verbetert de feedback gericht op diep leren tijdens de cursus?
 • Vinden de studenten dat ze diep leren bereiken?
 • Verbeteren de ingeleverde producten (schrijfopdrachten) in de loop van de cursus?
 • In hoeverre neemt de tijdsinvestering van de docenten toe?

Het uiteindelijke resultaat is een schaalbare feedbackmethode door middel van een dialoog. Deze methode dwingt studenten om gericht feedback te geven en ontvangen feedback goed te lezen. Daarmee reflecteren ze bovendien op het geleerde.

Tot nu toe zijn er drie tools aan bod gekomen: Blackboard, Feedbackfruits en Peergrade. Peergrade blijkt bij studenten en docenten favoriet te zijn.

Ontwikkelde materialen:

Onderstaande materialen zijn te vinden op SURFdrive:

 • Interview docenten – ervaringen met peerfeedback
 • Powerpoint workshop 1: peerfeedback geven
 • Kennisclip workshop 1: peerfeedback geven
 • Powerpoint workshop 2: peerfeedback ontvangen
 • Kennisclip workshop 2: peerfeedback ontvangen
 • Studenten factsheet 2: peerfeedback ontvangen

De tools die gebruikt worden (Blackboard, Feedbackfruits en Peergrade), zijn opgenomen in het aanbod van Educate-it. Hier is ook de feedbackmethode te vinden. Hiervoor zijn bovendien een studentenhandleiding en een docentenhandleiding ontwikkeld.

Tips

 • Disseminatie van de onderzoeksresultaten is belangrijk. Daarom wil de projectgroep een projectwebsite opzetten, hoewel dit niet in de projectaanvraag stond.
 • De docenten zijn over het algemeen erg tevreden over het resultaat in hun cursussen, maar de reacties van de studenten zijn heel verschillend. Dat is reden om langer de tijd te nemen om de methode verder te ontwikkelen.

Contactpersoon voor vragen

Rianne Poot, m.e.poot@uu.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2018 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.