Digitale leeromgeving onderwijs & ict

Studenten en docenten hebben steeds veranderende behoeftes als het gaat om het gebruik van tools in het onderwijs. Een instelling moet hier met de digitale leeromgeving flexibel op in kunnen spelen. Samen met instellingen en leveranciers onderzoekt SURF hoe zo’n leeromgeving er in de praktijk uit kan zien en wat er voor nodig is om dit te kunnen realiseren: zowel in de techniek als in de organisatie.

Uitgelicht

Ervaringen met de digitale leeromgeving

Hoe pak je het verbeteren van de gebruikerservaring in de leeromgeving praktisch aan? In de publicatie ‘Verbeter de gebruikerservaring van de digitale leeromgeving’ delen zeven instellingen hun geleerde lessen.

Bekijk de publicatie 

Uitdagingen

Foto werkwijzer referentiemodel

Regie op de digitale leeromgeving

Voor welke uitdagingen staan instellingen om de digitale leeromgeving zo te organiseren dat deze ruimte biedt aan de wensen en eisen van studenten en docenten.

  • Hoe vorm je een visie op de digitale leeromgeving?
  • Hoe richt je een digitale leeromgeving in?
  • Welke techniek heb je nodig voor een digitale leeromgeving?
  • Waar moet je opletten bij de inkoop van modules?
  • Hoe kun je de digitale leeromgeving doorontwikkelen?

Lees meer

SURF Communities

Uitdagingen delen binnen community

Heb jij vragen over de digitale leeromgeving of wil je juist jouw ervaringen delen? Kom in contact met andere experts binnen de special interest group (SIG) Digitale leer- en werkomgeving en ontdek samen hoe een flexibele leeromgeving er in de praktijk uit kan zien.

Naar de community

Organisatie van digitale leeromgeving

Twee studenten samen achter een laptop

Visie

Ben jij verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een visie voor het inrichten van een digitale leeromgeving? Lees meer over onze adviezen over hoe je een visie vormt.

Meer weten?

Digitale leeromgeving

Inrichting

Instellingen geven de digitale leeromgeving op verschillende manieren vorm, waarbij de onderwijsvisie het vertrekpunt is. Hoe maak je als instelling de vertaling van de onderwijsvisie naar de inrichting van de digitale leeromgeving? 

Lees meer

Man achter computer met veel kleuren op het scherm

Techniek

Een flexibele leeromgeving vraagt om nieuwe architecturen waarbij integratie en data-uitwisseling van losse componenten een grote uitdaging vormt.

Meer weten?

Studenten in open ruimte aan het werk

Inkoop

Het aanbestedingsrecht speelt vaak een rol bij de inkoop van onderdelen van de digitale leeromgeving. Laat je informeren over wanneer aanbesteden nodig is, hoe een aanbesteding in hoofdlijnen verloopt en uit welke procedures een instelling kan kiezen.

Lees verder

Continue doorontwikkeling in de digitale leeromgeving

Doorontwikkeling

Een digitale leeromgeving is nooit af: hij vraagt om continue aandacht voor verbetering. Diverse instellingen laten zien hoe zij hun digitale leeromgeving up-to-date houden en welke geleerde lessen dat heeft opgeleverd. 

Lees de ervaringen

Educatieve applicaties

Hoe staat het met de digitale leeromgeving 2020

Hoe staat het met de digitale leeromgeving in 2020

Welke applicaties gebruiken instellingen om het onderwijs te ondersteunen?  Bekijk het overzicht van de meest gebruikte applicaties in 2020.

Download de infographic

Studenten werken samen op Hogeschool

LTI-launcher

SURF heeft een LTI-launcher ontwikkeld waarmee het mogelijk is om LTI-applicaties op te starten vanuit meerdere plekken binnen de digitale leeromgeving.

Lees meer

Student werkt in bibliotheek

CopyRIGHT tool: auteursrecht voor digitaal lesmateriaal goed geregeld

De tool CopyRIGHT geeft inzicht in auteursrecht bij gebruik en hergebruik van digitaal lesmateriaal.

Meer weten

Gebruikerservaring

gebruikerservaring van de digitale leeromgeving

Verbeter de gebruikerservaring van de digitale leeromgeving

Hoe pak je het verbeteren van de gebruikerservaring in de samengestelde leeromgeving praktisch aan? In deze publicatie lees je hoe je gebruik maakt van de feedback van gebruikers om tot verbeteringen te komen van de gebruikerservaring. En wat de geleerde lessen zijn van instellingen die zich al langer met dit onderwerp bezighouden.

Lees de publicatie

Een document wordt doorgegeven van de ene naar de andere persoon

Handreiking gebruikerservaring van de digitale leeromgeving

Hoe bereik je een optimale gebruikerservaring van de modulair opgebouwde digitale leeromgeving? In deze publicatie lees je welke elementen de gebruikerservaring beïnvloeden en krijg je handvatten om de gebruikerservaring van je eigen leeromgeving te optimaliseren.

Naar de handreiking