Domein onderwijsondersteunende applicaties

SURF biedt verschillende inkoopmogelijkheden aan voor leveranciers van onderwijsondersteunende applicaties.

Op de pagina 'Overzicht van leveranciers per domein' lees je met welke leveranciers we nog meer een overeenkomst hebben. 

Stage- en afstudeerbegeleiding

  • Bemiddelingsovereenkomst leverancier Xebic B.V. voor OnStage en Gradework (einddatum 30-09-2023). Meer informatie.
  • Aanbesteding stage- en afstudeerbegeleiding: SURF is voor stage- en afstudeerbegeleiding een aanbesteding aan het voorbereiden. Deze wordt naar verwachting in Q3 2022 gegund. Zie voor meer informatie de aanbestedingskalender (achter inlog).

e-portfolio / programmatisch toetsen

  • Bemiddelingsovereenkomst leverancier Parantion B.V. voor Scorion (einddatum 30-11-2023). Meer informatie.
  • Aanbesteding e-portfolio / programmatisch toetsen. SURF is voor e-portfolio / programmatisch toetsen een aanbesteding aan het voorbereiden. Deze wordt naar verwachting in Q2 2022 gegund. Zie voor meer informatie de aanbestedingskalender (achter inlog).

Software voor Plagiaatcontrole

  • Aanbesteding Software voor Plagiaatcontrole II. Deelnemende instellingen aan de aanbesteding Software voor Plagiaatcontrole II, die begin 2020 is afgerond en gegund, kunnen door middel van een minicompetitie tussen de winnaars Ouriginal, Turnitin en Unicheck een nieuwe overeenkomst afsluiten software voor plagiaatcontrole.

    Documentatie voor het uitvoeren van een minicompetitie is alleen beschikbaar voor instellingen die hebben deelgenomen aan de aanbesteding en is toegezonden na afronding van de aanbesteding. 

FeedbackFruits Onderwijsdoetank

  • Raamovereenkomst FeedbackFruits 2018 – 2022. De raamovereenkomst met FeedbackFruits is tot stand gekomen n.a.v. een aankondiging van vrijwillige transparantie vooraf op TenderNed. Het contract is voor alle onderwijsinstellingen beschikbaar. Meer informatie.
  • Inkooptraject nieuwe overeenkomst FeedbackFruits Onderwijsdoetank. SURF is in gesprek met FeedbackFruits en instellingen over het traject dat gevolgd gaat worden om tot een nieuw contract voor de Onderwijsdoetank te komen. Dit zal naar verwachting begin 2023 beschikbaar zijn. 

Modelcontracten

Leverancier Dienst Link naar Mijn SURFmarket (achter inlog)
DLearning B.V. Xerte Online Toolkits Meer informatie
CD&E Distribution Europe

Snagit

Camtasia

Meer informatie Snagit

Meer informatie Camtasia

Docflow B.V. Document Workflow Management Meer informatie

Sensus process management

Sensus BPM Online Meer informatie
Parantion B.V.

Easion Edu

 

Easion Edu Enterprise

Meer informatie Easion Edu

Meer informatie Easion Edu Enterprise

Entelligence B.V. qDNA Meer informatie

Bemiddelingsovereenkomsten

Leverancier Dienst Link naar Mijn SURFmarket (achter inlog)
Sendsteps (einddatum 31-07-2022) Shakespeak Meer informatie
Linguistic Systems (einddatum 30-11-2022) Euroglot Meer informatie
Courseware (einddatum 31-08-2022) Articulate Meer informatie