edubadges: nationale aanpak voor inzet van badges

Steeds meer onderwijsinstellingen wereldwijd doen ervaring op met open badges, digitale certificaten waarmee studenten aantonen dat ze bepaalde kennis en vaardigheden hebben. SURF ontwikkelt een infrastructuur waarmee Nederlandse onderwijsinstellingen edubadges kunnen uitgeven aan studenten. De dienst wordt eind 2020 gelanceerd.

Voorbeelden edubadges

Landelijke infrastructuur edubadges

Om edubadges te kunnen maken en toekennen is een technische infrastructuur nodig. SURF ontwikkelt een gezamenlijke infrastructuur voor het uitgeven van edubadges, waarbij de badges veilig binnen SURF worden opgeslagen en beheerd.

Lancering dienst

Na een succesvolle pilot met 16 instellingen gaat SURF edubadges verder ontwikkelen tot dienst. De dienst wordt eind 2020 gelanceerd.

Geleerde lessen op het gebied van technologie

Cover geleerde lessen pilot edubadges

Samen met 16 deelnemende instellingen hebben we onderzocht welke technologie nodig is om edubadges aan studenten toe te kennen en hoe edubadges kunnen worden ingezet in het Nederlandse onderwijs. Lees de ervaringen van de instellingen en ook de geleerde lessen van het projectteam van SURF.

Download de publicatie

Open standaarden

We hebben een infrastructuur ontwikkeld die aansluit op internationale standaarden en frameworks. Studenten bewegen zich immers in een internationale (onderwijs)wereld en moeten meerdere badges uit binnen- en buitenland kunnen verzamelen, en die gecombineerd tonen in een presentatieomgeving. Daarom maakt de edubadges-infrastructuur gebruik van de open-badgesstandaard. De edubadges-applicatiecode is open source en is beschikbaar op GitHub. SURF streeft ernaar open-sourcetechnologie toe te passen en het gebruik ervan te bevorderen. Samenwerking wordt hierdoor eenvoudiger, en bovendien kan leveranciersafhankelijkheid worden voorkomen.

Privacy-aspecten

Meer nog dan technisch, moet er juridisch veel worden uitgezocht en afgesproken. Studenten moeten de informatie over hun kennis en vaardigheden zelf kunnen delen, zonder zich zorgen te moeten maken om hun privacy. Het badge-uitgaveproces moet AVG-compliant zijn, en de ontvanger moet altijd de controle over zijn gegevens hebben. Daarom vraagt het systeem de student om toestemming voor het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens om een badge uit te kunnen geven.

Authenticatie en verificatie

De authenticatie en verificatie moeten goed geregeld zijn. Dat bepaalt namelijk mede of de badges een waarde vertegenwoordigen voor instellingen en werkgevers. De eigenaar en de raadpleger van de badge willen zeker weten dat deze echt is en kunnen verifiëren wie de uitgevende partij is. Dat vereist afstemming tussen alle onderwijsinstellingen. SURF borgt dit in de infrastructuur; elke uitgegeven badge is met 1 druk op de knop te verifiëren op echtheid.

EduID voor leven lang ontwikkelen

Om een leven lang mee te kunnen, zijn badges idealiter aan een authenticatiesysteem gekoppeld dat ook na het afstuderen beschikbaar blijft. Hiervoor experimenteert SURF met het koppelen van de edubadges aan een nieuwe instellingsoverstijgende identiteit, eduID.