Education of the Future

De UU ontwikkelt samen met de TU/e en WUR een synchrone en interdisciplinaire cursus over Sustainability Challenges (duurzaamheidsuitdagingen). Deze cursus bestaat uit wekelijkse online werkcolleges, een groepsproject en een digitaal examen.

Student bij interactief bord

De werkcolleges zijn interactief en maken gebruik van de feedbackfaciliteiten van de Virtual Classroom, inclusief groepsfeedbacksessies en feedback van docenten en studenten via polls en chatfuncties.

Instelling

Universiteit Utrecht (UU), Eindhoven University of Technology (TU/e), and Wageningen University  &  Research  Centre  (WUR)

Doel en doelgroep

In het project wordt onderzocht hoe een online-cursus de intensiteit van interactie en feedback van een face-to-face cursus kan benaderen. Daarom wordt de online-cursus vergeleken met de bestaande face-to-face cursus. Het project analyseert onder meer de mogelijkheden voor interactie en feedback, de leeropbrengst en de tevredenheid van de docent en de student hierover. Omdat de cursus een sterk interdisciplinair karakter heeft, is een belangrijk thema hoe studenten uit verschillende achtergronden en -disciplines kunnen communiceren en samenwerken.

De doelgroep bestaat allereerst uit studenten van de UU, TU/e en WUR, en in een latere fase staat de cursus ook open voor andere studenten. Het projectteam ontwikkelt een brede bachelorcursus over duurzaamheid. De doelgroep is daarmee erg groot. De huidige capaciteit is beperkt tot 36 studenten. Die kan in de toekomst worden uitgebreid, zowel door uitbreiding van het aantal schermen in de Virtual Classroom als door de ontwikkeling van een hybride klaslokaal.

Resultaten

Het project levert de volgende resultaten op:

  1. Een interdisciplinaire online-cursus over duurzaamheid, waarbij gebruik wordt gemaakt van de Virtual Classroom van het UU Teaching & Learning Lab, inclusief verbeterde mogelijkheden voor interactie en feedback. De cursus wordt twee keer voor maximaal 36 studenten gegeven.
  2. Een in de praktijk getest protocol voor interuniversitaire samenwerking met de nadruk op thematisch, interdisciplinair leren en een focus op interactie en feedback.

Een training voor universitaire docenten en pedagogisch personeel ontwikkeld ter ondersteuning van het ontwerp van succesvolle (interdisciplinaire) synchrone online-cursussen. De focus zal liggen op het gebruik van de Virtual Classroom en tools voor verbeterde interactie en feedback voor online-cursussen.

Ontwikkelde materialen

De belangrijkste deliverables (het protocol, de resultaten van de cursusevaluaties en het trainingsmateriaal voor docenten en universiteitsmedewerkers) zijn beschikbaar onder een Creative Commons-licentie. Publicatie via de UU- en SURF-websites en opslag in de SURFsharekit garandeert beschikbaarheid voor minimaal vier jaar.

Contactpersoon voor vragen

K.T. Rebel, k.t.rebel@uu.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2020 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.