Feedback and Reflection in Online Collaborative Learning (FROCOLE)

Sociale interactie met medestudenten en docenten is een belangrijke voorwaarde voor computerondersteund samenwerkend leren. In het project Feedback en Reflectie in Online Collaboratief Leren (FROCOLE) werkt de Open Universiteit aan de ontwikkeling van een mobiele app die de sociale interactie verbetert op basis van feedback en reflectie.

Student bij interactief bord

Frocole: de app voor feedback en reflectie bij samenwerkend leren

Samenwerkend leren of collaboratief leren is niet alleen gericht op de ontwikkeling van de eigen kennis en persoon, maar ook op het verder helpen van de ander. Opleiders en onderzoekers van de Open Universiteit (OU) bedachten en ontwikkelden de Frocole-app om het feedback- en reflectie-proces te ondersteunen van groepen die samenwerken.

Lees de use case

Instelling

Open Universiteit

Doel en doelgroep

Computerondersteund samenwerkend leren ofwel computer-supported collaborative learning (CSCL) is in opmars in het hoger onderwijs. CSCL leidt tot betere leer- en sociale prestaties, verlaagt de uitvalcijfers en vermindert het gevoel van eenzaamheid en isolement wanneer de samenwerking online gebeurt. Toch blijkt productieve samenwerking tussen de studenten in CSCL geen vanzelfsprekend gegeven. Om de sociale interactie te bevorderden zijn een aantal maatregelingen nodig zoals de regulatie van de groepsprocessen. Daartoe werkt de Open Universiteit aan FROCOLE, een mobiele app voor feedback en reflectie. De app versterkt de sociale interactie tussen studenten en helpt bij het voorkomen van groepsdynamische problemen die vaak tijdens (online) CSCL-situaties ontstaan. Daardoor blijven studenten ook tijdens langere periodes van samenwerken gemotiveerd, en wordt de kans op uitval tot een minimum beperkt.

FROCOLE is bedoeld voor alle instellingen die online onderwijs aanbieden met behulp van CSCL-groepen.

Resultaten

FROCOLE moet uitmonden in een mobiele app die studenten van feedback en reflectie voorziet. Door de app mobiel te ontwikkelen zijn studenten straks niet afhankelijk van een specifieke elektronische leeromgeving, zoals Blackboard, Canvas of Brightspace, en kan FROCOLE zo breed mogelijk worden gebruikt.  De app wordt samen met een elektronische gebruikers- en docentenhandleiding ontwikkeld.

Ontwikkelde materialen

De Feedback en Reflectie app 

De daadwerkelijk downloadbare app van de play- en appstore alsook de (documentatie van de) source code van de app: 

  Gebruikershandleiding voor de FROCOLE app 

  Publicaties over het project 

Promotievideo van de FROCOLE app: 

 

Contactpersonen voor vragen

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2020 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.