Feedback bij veldpractica via livestreaming

In veldpractica toetsen opleidingen kennis aan de praktijk in niet meteen inzichtelijke veldsituaties. Studenten voorbereiden op veldwerk en feedback geven bij de interpretatie van de resultaten vraagt veel begeleidingstijd.

kasten met computers

In dit project wordt onderzocht of docenten door livestreaming efficiënter en gerichter feedback op afstand kunnen geven bij veldpractica.

Instelling

Wageningen University and Research

Doel en doelgroep

Het project onderzoekt wat een effectieve vorm is van feedback op afstand door livestreaming in veldpractica. In het project krijgen zo’n 200 studenten binnen drie vakken feedback op afstand door livestreaming in veldpractica. Binnen elk vak wordt de aanpak vier keer geëvalueerd: tussentijds binnen elk vak, na afloop van het vak, in de formele onderwijsevaluatie, en in een afsluitende evaluatie binnen het projectteam.

De kerndoelen zijn:

 1. Vormen van live feedback op afstand testen via smartphones of tablets en beschikbare apps;
 2. Geteste vormen evalueren en verbeteren;
 3. Aanbevelingen doen;
 4. Kennis doorgeven aan andere docenten.

Resultaten

Het project levert de volgende deliverables:

 • Een overzicht van de beschikbare technieken en apps voor real time feedback op afstand en selectiecriteria;
 • Toepassing van feedback op afstand in drie vakken, en tussentijdse bijstelling van de techniek en feedbackvormen;
 • Documentatie en analyse van de evaluaties van de toepassingen met de betrokken vakdocenten en studenten;

Do’s en don’ts voor effectieve feedback via smartphones en ondersteunende apps in het veld. De do’s en don’ts zijn bedoeld om kennis over te dragen aan andere docenten en vakken.

 • Dit rapport vormt de evaluatie van 3 pilots waarin gekeken is of feedback op afstand met gebruik van livestreaming, bijv. via smartphones, ervoor kan zorgen dat de feedback bij veldpractica beter en efficiënter gegeven kan worden. Buuren, K. van; Metselaar, K.; Riksen, M.J.P.M. (2021). Feedback op afstand via livestreaming: Afsluitend evaluatierapport SURF. 
 • Dit rapport bevat de uitgewerkte evaluatierapporten bij het Evaluatierapport Buuren, K. van; Metselaar, K.; Zaan, T. van der; Riksen, M.J.P.M. (2021). Bijlagen SURF evaluatierapporten per vak.  
 • Buuren, K. van; Metselaar, K.; Riksen, M.J.P.M. (2021). Do’s & don’ts voor feedback op afstand via live-streaming.
 • Buuren, K. van; Metselaar, K.; Riksen, M.J.P.M. (2021). Softwarekeuze: waar let ik op?

 

Contactpersoon voor vragen

Michel Riksen, michel.riksen@wur.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2019 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.