Game-based thesis preparation with peer review

De TU Delft heeft een game-based leeromgeving ontwikkeld om in te zetten bij peerreview opdrachten. Deze omgeving ondersteunt het leren hoe peerreview te geven en te ontvangen. Het is ontwikkeld voor een cursus waar peerreview wordt gebruikt voor het opstellen van het thesisvoorstel waarmee de studie wordt afgerond.

peer feedback

Een game-based leeromgeving  is veilig, bevordert de kwaliteit van de reviews en bevordert collegiaal en professioneel gedrag. 

Lees het verslag of bekijk de terugblik van Webinar Verschillende smaken in peerfeedback, waarin het project Game-based thesis preparation with peer review wordt besproken. 

Instelling

Technische Universiteit Delft

Doel en doelgroep

De Faculteit Techniek, Bestuur en Management van TU Delft verzorgt sinds 2005 een cursus Preparation MSc thesis.  In dit vak leren studenten om onderzoeksvoorstellen te schrijven. Peer-review is een essentieel onderdeel van de cursus. Doel van het game-based thesisproject is het peer-reviewproces in te bedden in een game-based leeromgeving (GBL). Dat is een veilige leeromgeving waarin de studenten elkaar als avatar ontmoeten en anoniem feedback kunnen geven. Spelelementen zoals een leaderboard en awards stimuleren een kritische houding en collegiaal en professioneel gedrag. Deze omgeving kan ook worden ingezet in andere programma’s waarin peer-review een rol speelt. 

Resultaten

Resultaat 1: Game-based leeromgeving (GBL)

Er is een GBL ontwikkeld (The Great Library) met geïntegreerde peer-reviewmogelijkheid. Hierin kan de student als avatar de lesstof doornemen in een virtuele bibliotheek en met de andere studenten en docenten communiceren. Voor docenten is een web-based teacher portal ontwikkeld waar docenten hun cursus klaar kunnen zetten, aanpassingen kunnen doen en de voortgang van de individuele studenten kunnen volgen.

Resultaat 2: Documentatie voor gebruikers van GBL en peer review

Voor docenten is een handleiding gemaakt waarin ze kunnen vinden hoe ze de GBL kunnen inrichten en beheren en hoe ze de voortgang van studenten kunnen volgen. Studenten krijgen informatie via een virtuele rondleiding in The Great Library en er is een video met uitleg.

Resultaat 3: Evaluatierapport

In het project zijn 14 cursussen met peer review vergeleken, met en zonder gebruik van de GBL. Daarbij zijn in totaal 657 respondenten betrokken.

Resultaat 4: Disseminatie activiteiten

De resultaten met betrekking tot de ontwikkeling van de GBL zijn breed gedeeld.

Ontwikkelde materialen

De broncode is beschikbaar op BitBucket:

In de repositories staan de README.md files met uitleg over hoe de broncode gecompileerd en opgestart kan worden.

Daarnaast zijn de volgende materialen beschikbaar:

Of vraag een Demoversie aan.

Tips

  • Als je een digitale tool met een open licentie ontwikkelt in samenwerking met een bedrijf, ga dan van tevoren na hoe zo’n project toch interessant blijft voor dat bedrijf wanneer het project is afgelopen.
  • Bedenk van tevoren hoe een digitale tool duurzaam in de organisatie kan worden ingezet. Denk aan hosting, onderhoud en ondersteuning. Niet iedere organisatie is zo ingericht dat dit vanzelf kan kunnen worden geregeld.

Contactpersoon voor vragen

Johannetta Gordijn, J.M.W.Gordijn@tudelft.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2018 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.