Geleerde lessen pilot edubadges

In de edubadges-pilot heeft SURF een gezamenlijke infrastructuur voor het uitgeven van edubadges ontwikkeld. De opgedane kennis en ervaring uit de pilot zijn opgehaald bij de 16 deelnemende instellingen en samengevat in deze publicatie.

Cover geleerde lessen pilot edubadges

Geleerde lessen van de pilot

Samen met 16 deelnemende instellingen hebben we onderzocht welke technologie nodig is om edubadges aan studenten toe te kennen en hoe edubadges kunnen worden ingezet in het Nederlandse onderwijs. We hebben hiervoor een infrastructuur ontwikkeld die aansluit op internationale standaarden en frameworks.

In de publicatie lees je onder andere welke toepassingen er zijn voor edubadges en hoe instellingen komen tot een strategie om edubadges in te zetten. Ook  geven we voorbeelden van edubadges die in de pilotperiode zijn uitgegeven. Vervolgens beschrijven we de geleerde lessen bij het projectteam van SURF zelf.

7 gebieden

Uit de praktische ervaringen die we samen met de instellingen hebben opgedaan, hebben wij de geleerde lessen afgeleid in 7 gebieden:

1. Badge-strategie
2. Visuals en grafische vormgeving
3. Badge-inhoud
4. Governance (o.a. rollen en rechten)
5. Implementatie en opschaling
6. Reacties van studenten
7. Rol van werkgevers

In de lessons learned van SURF kijken we naar de begeleiding van de pilots, de technologie, ontwikkeling van de dienstverlening, de innovatie en stakeholders.

De dienst: edubadges

SURF levert vanaf 2020 de dienst edubadges. Alle onderwijsinstellingen in Nederland kunnen digitale certificaten in de vorm van edubadges aan hun studenten uitreiken via de infrastructuur van SURF. De instellingen kunnen een eigen look en feel aan de edubadges geven.

Voor wie?

De publicatie is bedoeld voor instellingen uit het mbo, hbo of wo die hebben deelgenomen aan de pilot of die overwegen in de toekomst gebruik te maken van de edubadges-infrastructuur. In de Geleerde lessen van de proof of concept van edubadges hebben we al beschreven wat edubadges zijn, waarom ze van belang zijn en wat SURF ermee doet. Op die aspecten gaan we in deze publicatie dan ook niet uitgebreid in.

Download de publicatie