Gezamenlijk online kritisch reflecteren op betekenisvolle stage-ervaring

De bacheloropleiding Social Work van Saxion leert studenten reflecteren volgens de Rubric for Narrative Reflection Assessment (NARRA). Het doel van dit project is dat derdejaarsstudenten het kritisch reflectieniveau (niveau 4 van NARRA) halen.

kasten met computers

Dat wil Saxion bereiken met online samenwerking tussen studenten, praktijkbegeleiders en supervisors.

Instelling

Saxion, Academie Mens en Maatschappij

Doel en doelgroep

Saxion voert het project uit met 50 studenten van de bacheloropleiding Social Work, hun supervisors en hun praktijkbegeleiders. Het doel is om het online onderwijs uiteindelijk aan alle derdejaars aan te bieden.

Het project bestaat uit twee fasen: het ontwerp en de implementatie van het online onderwijs. Het project streeft de volgende doelstellingen na:

 • In co-creatie een samenwerkingsstructuur in een bestaande Saxionleeromgeving opzetten
 • Doelgroepen gebruiken het digitale onderwijsmateriaal (over kritisch reflecteren en over feedback geven en feedback ontvangen).
 • Doelgroepen werken aan digitale reflectieverslagen met de NARRA.
 • De supervisor en de projectleider bieden online ondersteuning aan praktijkbegeleiders en stagiaires.
 • Inzicht in de vraag of het niveau van kritische reflectie behaald wordt en hoe het ontwikkelen van een online-samenwerkings-/leeromgeving verloopt

Resultaten

 Aan het einde van het project zijn de volgende resultaten opgeleverd:

 • Een beschrijving van mogelijke scenario’s van online samenwerken tussen stagiaire, supervisor, praktijkbegeleider en indien mogelijk cliënten
 • Online onderwijsmateriaal om kritisch reflecteren in te bedden in het Learning Management Systeem Office 365 Teams
 • Handleiding/ quiz over hoe de praktijkbegeleider en supervisors  het ‘dialogische feedbackproces’ het best kunnen vormgegeven , aangevuld met een workshop
 • Publicatie in magazine Onderwijs Innovatie (maart 2020) met een beschrijving van het reflectie-instrument NARRA en een toelichting op het SURF-project (2019 – 2021)
 • Wetenschappelijk artikel met een ‘best practice’-beschrijving over een duurzame online samenwerking volgens de principes van een dialogisch feedbackproces met gebruik van persuasieve technologie
 • Een wetenschappelijk artikel over de vraag in hoeverre studenten op een hoger niveau kritisch kunnen reflecteren in een online samenwerking met praktijkbegeleiders en supervisors
 • Evaluatierapport met een voorstel voor verdere implementatie/ verbeteringen

Ontwikkelde materialen:

 • De online leeromgeving in TEAMS ‘kritisch reflecteren op stage’ is een vrij toegankelijke leeromgeving waar professionals toegevoegd kunnen worden. De materialen zijn op die manier te downloaden voor andere docenten binnen het hoger onderwijs en voor professionals die het leermateriaal willen delen met hun collega’s.
 • In deze video wordt ingegaan op de online leeromgeving in TEAMS die is bedoeld voor praktijkbegeleiders, supervisoren en 3e jaars stagiaires van social work voltijd opleiding. De online leeromgeving gaat over feedback geven en ontvangen en het leren kritisch reflecteren. Twee praktijkbegeleiders, een supervisor en een student komen aan het woord.

Terugblik webinar

In het webinar 'Online leren en begeleiden bij stages' werd onder andere dit project uitgelicht. Kijk het hier terug of lees de highlights. Link: Highlights uit het webinar van 24 september 2021: Online leren en begeleiden bij stages

Contactpersoon voor vragen

Monique Engelbertink, m.m.j.engelbertink@saxion.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2019 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.