Google Workspace in het onderwijs

We bereikten overeenstemming met Google over een uitgebreide set contractuele, organisatorische en technische maatregelen met betrekking tot het gebruik van Workspace for Education Plus en Workspace Education Fundamentals door onderwijsinstellingen in Nederland. Gezien het belang van het gebruik van Google-diensten in onderwijsinstellingen, blijven SURF en SIVON namens het onderwijs Google monitoren.
Twee studenten op een groene bank in open ruimte met laptop

Stand van zaken DPIA Google Workspace: update privacymaatregelen

20 april 2023 - In december 2022 berichtten SIVON en SURF dat Google binnen de afgesproken termijn maatregelen heeft opgeleverd om de risico's uit de DPIA van 2021 te mitigeren. De meeste maatregelen voldoen aan onze eerder gemaakte afspraken; Google pakt nu de resterende punten op en heeft aangegeven die uiterlijk half juni te hebben opgelost. 

Lees het volledige bericht

Studenten achter pc

Update afspraken en gesprekken SURF en Google

5 oktober 2022 - In juli 2021 hebben SURF en Google een belangrijke overeenkomst bereikt over het gebruik van Google Workspace for Education door onderwijsinstellingen. Sindsdien zijn we in nauw contact met Google om erop toe te zien dat zij onze afspraken nakomen en bespreken we aanverwante dossiers zoals Google ChromeOS en de Chrome-browser. In dit artikel informeren wij je als belangenbehartiger over de huidige stand van zaken.

Lees het volledige bericht

Studente aan het werk achter computer met veel documenten en aantekeningen voor zich

Onderzoek naar Google ChromeOS en Chrome-browser

11 november 2021 - In juli 2021 is met Google overeengekomen dat voor ChromeOS en Chrome-browser een onderwijsspecifieke versie beschikbaar komt. Instellingen blijven daarmee de controle houden over de gegevens bij het gebruik van ChromeOS en Chrome-browser op (de door de instelling beheerde) Chromebooks van studenten en medewerkers.

Lees het volledige bericht

kasten met computers

Ondersteuningspakket Google Workspace for Education

2 augustus 2021 - Zoals wij eerder hebben gemeld is op 8 juli overeenstemming bereikt met Google over de maatregelen gericht op de eerder geconstateerde privacyrisco’s bij Google Workspace for Education. Dit betekent dat instellingen gebruik kunnen blijven maken van Google Workspace for Education (Plus), mits zij zelf ook enkele acties uitvoeren. SURF, SIVON en Kennisnet hebben hiervoor een ondersteuningspakket gemaakt die je vanaf nu hier kunt vinden.

Lees het volledige bericht

online proctoring

Alles over DPIA Google Workspace

9 juli 2021 - Op 8 juli is er overeenstemming bereikt met Google over maatregelen gericht op de eerder geconstateerde privacyrisco’s bij Google Workspace for Education. Dit betekent dat scholen gebruik kunnen blijven maken van Google Workspace for Education, mits zij zelf ook enkele acties uitvoeren.

Lees het volledige bericht

Jongen in open bibliotheek achter computer

Akkoord onderwijs met Google over privacy-risico’s

8 juli 2021 - Na intensieve discussies van de afgelopen weken is overeenstemming bereikt met Google over het mitigeren van hoge privacy-risico's met betrekking tot het gebruik van Workspace for Education Plus en Workspace Education Fundamentals door onderwijsinstellingen in Nederland.

Lees het volledige bericht

Videobellen in vergaderzaal

Advies AP: Google Workspace in het onderwijs kent te veel risico’s

8 juni 2021 - De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelt dat onduidelijk is of persoonsgegevens in Google Workspace (voorheen Google Suite for Education) voldoende beschermd zijn. Onderwijsorganisaties doen een dringend beroep op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Google om de privacy van leerlingen en studenten goed te waarborgen en per direct in gang te zetten dat de risico’s worden weggenomen.  

Lees het volledige bericht

collega aan het werk op SURF-kantoor

SURF en SIVON spreken Google aan op privacyrisico’s

22 februari 2021 - In het onderwijs worden steeds meer (persoons)gegevens digitaal opgeslagen en uitgewisseld. Het is belangrijk dat dit op een veilige en verantwoorde manier gebeurt. Uit onderzoek in opdracht van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) blijkt dat er privacyrisico’s kleven aan het gebruik van Google G-suite*.

Lees het volledige bericht

Lonneke Walk

Stel mij je vragen op het vlak van corporate communicatie en PR.
Telefoonnummer
+31 6 22 79 23 24
Lonneke Walk