Het online Pedagogische Prioriteitenspel: activerende didactiek voor de leerlijn Pedagogische Professionaliteit

Het Pedagogisch Prioriteitenspel en de Pedagogische Prioriteitenscan vormen een laagdrempelig instrument waarmee studenten hun pedagogische waarden en idealen kunnen verkennen. In dit project willen de Hogeschool Rotterdam en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen spel en scan verenigen in één online-applicatie. 

Laptop met SURF website

Deze app helpt studenten hun pedagogische waarden en idealen in kaart te brengen en onderwerp van reflectie te maken.

Instellingen

Hogeschool Rotterdam (penvoerder), Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Doel en doelgroep

In dit project willen we het activerende onderwijs dat deel uitmaakt van het Pedagogische Prioriteitenspel vertalen naar een online context. De ervaringen met het fysieke spel leren dat studenten:

  • Op basis van een zeer bescheiden instructie met elkaar een inhoudelijke dialoog kunnen voeren over hun pedagogische waarden en idealen;
  • Door de spelprincipes als vanzelf richting het doel van het spel worden gestuurd;
  • Worden uitgedaagd leervragen te formuleren over het in lijn brengen van hun pedagogische waarden en idealen met hun handelen;
  • Rijke voeding krijgen voor reflectie doordat het spel hen op alle niveaus van feedback voorziet.

Bovenstaande leerpunten worden vertaald naar ontwerpprincipes van een online-versie van het spel.

Het spel is op alle Nederlandse lerarenopleidingen en in alle leerjaren in te zetten. De app is bedoeld voor alle studenten die online onderwijs krijgen. De app is ook geschikt voor lerarenopleiders die hun studenten over hogescholen heen de dialoog willen laten aangaan over pedagogische waarden en idealen.

Resultaten

Het project levert de volgende deelproducten op:

  1. Een open source interne variant van het online pedagogische prioriteitenspel. Dit helpt studenten hun pedagogische waarden en idealen (1) onderwerp van systematische reflectie te maken, (2) in kaart te brengen, en (3) als uitgangspunt te nemen voor een kwalitatieve dialoog.
  2. Een externe variant van het online pedagogische prioriteitenspel met dezelfde eigenschappen. Dit spel is vooral bedoeld voor internationaal gebruik en zal dan ook in het Engels worden ontwikkeld.

Twee lesbieven, één voor elke variant. De lesbrief voor de interne variant ondersteunt lerarenopleiders bij de voorbereiding en nabespreking van het spel. De lesbrief voor de externe variant geeft onder meer aandacht aan de plek die het spel kan krijgen in het curriculum van de (internationale) samenwerkingspartner.

Ontwikkelde materialen

Het project gaat van start op 1 september 2021 en loopt tot eind juli 2023. De online versie van het spel wordt na de projectperiode beschikbaar gesteld op een openbare repository. De applicatie draait in webbrowsers waardoor deze niet gebonden is aan een specifiek operating system.

Contactpersoon voor vragen

Carlos van Kan, Hogeschool Rotterdam (c.a.van.kan@hr.nl)

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2021 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.