Hoe kan learning analytics bijdragen aan onderwijs op maat?

Samen met hogeronderwijsinstellingen onderzoeken we hoe learning analytics kan bijdragen aan onderwijs op maat. In het rapport 'Learning analytics in het onderwijs: een onderwijskundig perspectief' laten we zien hoe learning analytics kan aansluiten bij het onderwijsontwerp. En op welke vragen learning analytics een antwoord kan geven.

2 personen luisteren aandachtig

Learning analytics in de onderwijspraktijk

Meer inzicht in het onderwijsproces, gerichte feedback aan studenten en uiteindelijk verbetering van het onderwijs: dat is de gedachte achter learning analytics. De mogelijkheden van learning analytics zijn groot, maar hoe past een opleiding of instelling ze succesvol toe? Dat valt of staat met de manier waarop learning analytics wordt toegepast in de onderwijspraktijk.

Het begint bij ontwerpen van online onderwijs

Learning analytics werkt pas echt als we erin slagen de juiste vragen aan de data te stellen. Dat begint al bij het ontwerpen van online onderwijs. Voor het rapport 'Learning analytics in het onderwijs: een onderwijskundig perspectief' hebben we samen met vertegenwoordigers uit het hoger onderwijs onderzocht hoe je in een onderwijsontwerp effectief gebruik kunt maken van learning analytics. In een aantal cases laten we bovendien zien hoe dat in de onderwijspraktijk kan werken.

Ondersteuning en inspiratie voor docenten en onderwijsontwikkelaars

Het rapport ondersteunt en inspireert docenten en onderwijsontwikkelaars om learning analytics online onderwijs toe te passen. Zo kunnen ze data verzamelen over hoe studenten door een online omgeving klikken, welke video’s ze bekijken, welke andere digitale voetsporen ze achterlaten en wat dat zegt over hun leergedrag.