Regie op de digitale leeromgeving

Studenten en docenten hebben steeds veranderende behoeftes als het gaat om het gebruik van tools in het onderwijs. Een instelling moet hier met de digitale leeromgeving flexibel op in kunnen spelen. Maar hoe kom je tot een visie op de leeromgeving, wat is een modulair opgebouwde leeromgeving en welke integratievraagstukken komen daar bij kijken?

Jongen in open bibliotheek achter computer

Inkoop digitale leeromgeving

Het aanbestedingsrecht speelt vaak een rol bij de inkoop van onderdelen van de digitale leeromgeving. Waar moet je opletten bij de inkoop van modules?

Handreiking: Inkopen van onderdelen voor de digitale leeromgeving

Studenten in open ruimte aan het werk

In deze handreiking lees je wanneer aanbesteden nodig is, hoe een aanbesteding in hoofdlijnen verloopt en uit welke procedures een instelling kan kiezen. Daarnaast gaan we in op innovatieve inkoopstrategieën en op aandachtspunten bij de inkoop van clouddiensten.

Download de handreiking

Hoe staat het met de digitale leeromgeving in 2020

Hoe staat het met de digitale leeromgeving 2020

Welke applicaties gebruiken instellingen om het onderwijs te ondersteunen? In een infographic laten we zien hoe instellingen hun digitale leeromgeving momenteel vormgeven. We hebben ook gevraagd naar het effect van de coronamaatregelen en de toekomstplannen van instellingen. Bekijk het overzicht van de meest gebruikte applicaties in 2020.

 Bekijk de infographic