Online en blended onderwijs

Flexibeler onderwijs met online en blended onderwijs(elementen)

Online onderwijs(elementen) kunnen ingezet worden om studenten beter en flexibeler onderwijs aan te bieden. In 2018 onderzoekt SURF samen met de instellingen diverse tools en methodieken voor blended learning, werken we aan docentondersteuning en delen we de ervaringen van de experimenten binnen de stimuleringsregeling Open en online onderwijs.

Beter en flexibeler onderwijs met online onderwijs(elementen)

Veel instellingen spelen in op de wens van studenten om het onderwijs meer op maat in te richten. Het inzetten van online en blended onderwijs(elementen) helpt instellingen dit vorm te geven. Maar welke keuzes maken instellingen en wat betekent dit voor docenten en de organisatie van het onderwijs? We begeleiden instellingen bij hun experimenten met online en blended onderwijs, delen opgedane kennis met het hele hogeronderwijsveld en bieden praktische handvatten.

Stimuleringsregeling Open en online onderwijs

In de pijler Online onderwijs van de stimuleringsregeling Open en online onderwijs kunnen onderwijsinstellingen experimenteren met open en online onderwijs(elementen). Deze pijler kent een jaarthema en voor 2019 is dat studenten online begeleiden. SURF coördineert deze regeling van OCW en zorgt dat lessen en conclusies uit de projecten voor het hele onderwijs beschikbaar komen.

Docenten ondersteunen bij het maken van online en blended onderwijs

Hoe organiseer je als instelling docentondersteuning en wat heb je daarvoor nodig? Welke keuzes maken diverse instellingen, en wat kunnen we daaruit leren? Wat hebben docenten nodig om blended onderwijs te realiseren? Om instellingen hierbij te ondersteunen, ontwikkelen we:

 • Een whitepaper over de ondersteuning van docenten bij onderwijsinnovatie
  Aan de hand van 5 voorbeelden van instellingen hoe zij docentondersteuning hebben ingericht, willen we andere instellingen inspireren.
 • Een online leermodule over het thema flipping the classroom
  In deze module krijgen ICT- en onderwijsadviseurs en eventueel docenten een overzicht van hoe verschillende docenten of opleidingen het online deel van een flipped classroom hebben ingericht. De module kan zelfstandig of met begeleiding van een coach gevolgd worden.
 • Een learning community over het professionaliseren en ondersteunen van docenten
  Instellingen die voorop lopen met dit thema delen in een aantal bijeenkomsten hun ervaringen met andere instellingen die zich hierin willen verdiepen.

Methodieken en tools voor blended learning

We inventariseren welke methodieken en tools instellingen gebruiken bij blended onderwijs. We delen deze informatie in:

 • Een overzicht van tools en methodieken
  Dit overzicht geeft een beeld wat instellingen gebruiken bij het vormgeven van blended learning. Deze informatie kan andere instellingen helpen bij het herontwerpen van het eigen onderwijs.
 • Een verkenning van tools voor peer feedback
  We vragen leveranciers van peer-feedbacktools in hoeverre hun producten aan de functionele wensen van de peer-feedbackprojecten uit de stimuleringsregeling voldoen. Zij geven hierop antwoord tijdens een Challenge day.

Hybride onderwijsruimtes: voor campus- én online studenten

Er zijn instellingen die hun lokalen zo hebben aangepast, dat docenten tegelijkertijd onderwijs kunnen geven aan studenten die in de klas zitten én aan studenten die de les op afstand volgen. Dit worden hybride onderwijsruimtes genoemd. Heeft jouw onderwijsinstelling zo’n onderwijsruimte? Dan komen wij graag bij je op bezoek om de ervaringen te horen. De eerste inzichten en geleerde lessen van verschillende instellingen bundelen we en delen we met het hogeronderwijsveld.

Meer informatie

Status
Lopend
Begindatum
01 jan 2014
Laatste wijziging op 05 jul 2018