Online en blended onderwijs

Randvoorwaarden en werkvormen voor online en blended onderwijs

Samen met de instellingen onderzoekt SURF hoe online en blended onderwijs kan bijdragen aan onderwijs op maat, het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het onderwijs en het verbeteren van het studiesucces.

Studenten laten studeren waar en wanneer ze willen

Online en blended onderwijs biedt studenten de mogelijkheid te studeren waar en wanneer ze willen: een ambitie die SURF graag wil helpen realiseren. Wij begeleiden instellingen bij hun experimenten met online en blended onderwijs. Ook doen we onderzoek naar de randvoorwaarden ervan, en bieden we docenten praktische handvatten om online onderwijselementen in hun onderwijs te integreren.  

Stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2018-2022

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt subsidie beschikbaar voor onderwijsinstellingen die willen experimenteren met open en online onderwijs. De stimuleringsregeling bestaat uit 2 pijlers: online onderwijs en open leermaterialen. SURF coördineert deze regeling en zorgt dat lessen en conclusies uit de projecten voor het hele onderwijs beschikbaar komen. Tot 15 december 2017 kunnen instellingen projectvoorstellen indienen voor de nieuwe call van deze stimuleringsregeling.

Peer feedback inrichten

Een voordeel van online onderwijs is dat dit grote groepen studenten kan bedienen. Hoe kun je als instelling toetsing en begeleiding organiseren zonder tussenkomst van een docent? Dat kan bijvoorbeeld door studenten onderling elkaars werkstukken te laten beoordelen. In 2017 stellen we een kennisportefeuille samen over peer feedback die bestaat uit een thema-uitgave met daarin een aantal good practices en een bijeenkomst over dit thema.

Docenten faciliteren bij het maken van online en blended onderwijs

Hoe organiseer je als instelling docentondersteuning en wat heb je daarvoor nodig? Welke keuzes maken diverse instellingen, en wat kunnen we daaruit leren? SURF onderzoekt hoe instellingen docenten kunnen faciliteren bij het tot stand brengen van online en blended onderwijs.

Meer informatie

Status
Lopend
Begindatum
01 jan 2014
Laatste wijziging op 28 sep 2017