Internet of Things

Internet of Things

Niet alleen mensen zijn online, ook dingen. Denk aan machines, sleutels, auto’s, de thermostaat en de koelkast. Ze vormen samen een groot ‘Internet of Things’, oftewel het internet der dingen. SURFnet kijkt samen met instellingen naar mogelijke toepassingen voor onderwijs en onderzoek, onder andere door seminars te organiseren.

Nieuwe draadvrije technologie onderzoeken

SURFnet onderzoekt nieuwe draadvrije netwerktechnologieën en standaarden, waaronder de mogelijkheden van het Internet of Things. De kennis die we opdoen delen we met alle instellingen via onder andere seminars en workshops. 

Seminar over actuele Internet of Things-toepassingen 

Zo organiseerde SURFnet in oktober 2016 een seminar over Internet of Things. De focus lag op actuele toepassingen met voorbeelden uit de leefomgeving, de gezondheidszorg en op de campus. Daarnaast keken we hoe instellingen kunnen samenwerken op dit gebied en welke rol deelnemers zien voor SURF. Ook werd de wens uitgesproken samen een landelijk dekkend low power WAN netwerk op te zetten.

Visueel verslag van de Internet of Things - toepassingen besproken tijdens het seminar:

Workshops over Internet of Things-techniek

SURFnet wil meer mensen in het onderwijs en onderzoek zelf kennis laten maken met Internet of Things. Dit doen we onder andere door workshops te geven over de Low Power WAN techniek en door instellingen te ondersteunen die willen experimenteren met de LoRaWAN-infrastructuur.

Community Internet of Things 

Tijdens het seminar in oktober 2016 bleek er behoefte aan het uitwisselen van kennis over vooral de toepassingen maar ook de techniek, (big) data analyse en de impact van IOT op de maatschappij. SURFnet kijkt in Q4 van 2016 of het opbouwen van een community rond Internet of Things wenselijk en mogelijk is.

Status
Lopend
Begin- en einddatum
01 jan 2016 - 31 dec 2018