Interactieve videoprotocollen om hogere orde leren tijdens practica te bevorderen

Dit project stelt zich ten doel studenten beter voor te bereiden op hun practica, zodat ze er meer van leren. Daartoe wordt interactief lesmateriaal ontwikkeld dat de studenten een goede kennismaking met het laboratoriumonderwijs biedt.

Videoprotocollen

Instelling

Universiteit Leiden

Doel en doelgroep

Het doel van dit project is om interactief lesmateriaal te ontwikkelen waarmee studenten zich online kunnen voorbereiden op hun laboratoriumonderwijs (practica). Door deze voorbereiding kunnen docenten tijdens de practica meer tijd besteden aan verdere verdieping, zonder dat het meer onderwijstijd kost. Zo ontstaat ruimte voor hogere orde-leeractiviteiten waarmee de docent tussentijds formatief kan toetsen en bijsturen. Voorbeelden zijn teamdiscussies over onderzoeksresultaten en de interpretatie hiervan. Studenten leren hierdoor veel meer van hun laboratoriumonderwijs. Hierdoor wordt de dure practicumtijd nuttiger besteed.

De interactieve onderwijsmaterialen zijn in de eerste plaats ontwikkeld voor de (ongeveer 1000) studenten van de bacheloropleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BFW) van Universiteit Leiden. Ook de opleidingen Biologie en Chemie hebben aangegeven de materialen voor een groot deel te kunnen en willen gebruiken. Daarnaast worden de materialen ook beschikbaar gesteld voor vergelijkbare opleidingen aan andere instellingen.

Resultaten

In het project worden interactieve lab-protocollen ontwikkeld, met daarin videomateriaal, foto’s en schematische weergaven van de experimenten. Deze visuele materialen worden gekoppeld aan vragen op diverse kennisniveaus. De volgende materialen staan op de planning:

  • Interactieve video’s voor implementatie in (online) practicum onderwijs. Daarbij gaat het om scripts en beeldmateriaal voor 30 video’s (10 video’s per vak), voor verschillende kennisniveaus.
  • Een database met vragen die wordt gekoppeld aan het interactieve videomateriaal. Het gaat om 75 vragen zonder foto’s/visuals (25 per vak), en 30 vragen met foto’s/visuals (10 per vak).
  • Daarnaast zijn er activiteiten gepland voor evaluatie, kennisdisseminatie en verduurzaming.

Ontwikkelde materialen

De belangrijkste te ontwikkelen materialen zijn de interactieve video’s en de database met vragen. Het plan is deze materialen te ontwikkelen vanaf 1 mei 2021; in december 2022 moeten de werkzaamheden zijn afgerond. De ontwikkelde materialen worden onder een open licentie (CC0, public domain) op een publiek toegankelijke website geplaatst. De materialen worden ook gepubliceerd via SURFsharekit en/of WikiWijs. Voor het eigen onderwijs biedt Universiteit Leiden de materialen aan via het LabBuddy-platform. Ook de (ongeveer 20) andere instellingen die dit platform gebruiken, krijgen daardoor direct beschikking over deze interactieve protocollen.

Lees ook het artikel: Onderwijs verbeteren met video’s en humor - Universiteit Leiden

Contactpersoon voor vragen

Marjo de Graauw, Universiteit Leiden (m.de.graauw@lacdr.leidenuniv.nl)

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2021 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.