Invulling geven aan onderwijs op maat: 10 best practices

Wil jij onderwijs op maat aanbieden en juist de student centraal stellen? ict speelt daar een belangrijke rol in. We verzamelden 10 good practices van pioniers uit het veld. Ze komen samen in ons boekje ‘Invulling geven aan Onderwijs op maat’.

Twee studenten op een groene bank in open ruimte met laptop

De student centraal

Het Invulling geven aan onderwijs op maat 2015 bevat 10 voorbeelden van onderwijs op maat. Ze komen van pioniers uit het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs die hun onderwijs op de schop hebben genomen. De uiteenlopende good practices laten goed zien wat onderwijs op maat betekent in de praktijk. Voor student én docent. Waar ze tegenaan liepen en welke successen ze hebben geboekt.

Contact tussen studenten en docenten

Het zijn uiteenlopende voorbeelden, maar we zien juist ook overeenkomsten. Het contact tussen docent en student staat centraal. De vorm van contact verandert, maar wordt dankzij een slimme mix van online onderwijs en face-to-face onderwijs belangrijker en betekenisvoller. Ook zijn alle pioniers uit het boekje er over eens dat de zoektocht naar onderwijs op maat een enorme impuls geeft aan de kwaliteit van onderwijs en de dialoog daarover.

Vervolg

De komende jaren verzamelen we nog meer praktijkvoorbeelden, om samen met de instellingen betekenis te geven aan het begrip onderwijs op maat. Het doel is beter zicht te krijgen op de dienstverlening die het aanbieden van onderwijs op maat mogelijk maakt.