Rapport Duurzaam in de e-infrastructuur(Publicatie)

Inventarisatie van duurzaamheidseffecten bij de overstap van on-premise ICT naar ICT in een gedeelde e-infrastructuur Als onderwijs- en onderzoeksinstellingen hun ICT onderbrengen bij een gedeelde e-infrastructuur levert dat een flinke energiebesparing op, naar schatting wel tientallen procenten. SURF heeft de effecten van een overstap geïnventariseerd en doet enkele belangrijke aanbevelingen in het rapport 'Duurzaam in de e-infrastructuur'.

download
29 MEI 2017

Gezamenlijk gebruik van een datacenter

Bij gedeelde e-infrastructuur kun je denken aan het gezamenlijke gebruik van een datacenter, het delen van compute-capaciteit of dataopslag, een gedeeld platform voor researchdatamanagement, een gezamenlijke e-mailomgeving bij een commerciële leverancier of een gedeelde applicatie voor studentenadministratie. Federatieve cloud is een bijzonder geval van e-infrastructuur waarbij deze tussen instellingen onderling wordt geleverd én afgenomen.

Onderling verbonden ICT-apparatuur

De daling van energieverbruik bij een overstap van de eigen locatie naar e-infrastructuur komt voornamelijk door de grotere schaal van onderling verbonden ICT-apparatuur. Met schaalgrootte kan de benutting van ICT-apparatuur veel beter geoptimaliseerd worden, waardoor minder apparatuur nodig is en dus minder energie wordt verbruikt. Daarnaast is e-infrastructuur doorgaans jonger en zijn de ICT-apparatuur en -infrastructuur moderner en energiezuiniger.

Eis maximale CO2- en energie-efficiëntie

SURF doet enkele aanbevelingen voor instellingen die hun ICT duurzamer willen inrichten. De belangrijkste zijn: eis maximale CO2- en energie-efficiëntie van je e-infrastructuurleverancier; streef naar maximale schaalgrootte in de e-infrastructuur en richt je eigen bedrijfsprocessen duurzaam in.

Op weg helpen

Het rapport beoogt niet een compleet en gedetailleerd uitgewerkt antwoord te geven op het onderzochte onderwerp, maar een opsomming van de belangrijkste aandachtspunten en een eerste aanzet tot kwantificering. Deze kunnen instellingen op weg helpen om hun eigen overstap van on-premise ICT naar ICT in de e-infrastructuur vanuit het oogpunt van duurzaamheid vorm te geven en te onderbouwen met argumenten en cijfers. Als bijlage bij het rapport Duurzaam in de e-infrastructuur hebben we een overzichtelijke checklist opgesteld met duurzaamheidscriteria voor instellingen in hoger onderwijs en onderzoek bij de beslissing om over te stappen van on-premise ICT naar ICT in de e-infrastructuur.
 

Aantal keren bekeken:
2949
Laatste wijziging op 13 jun 2018