Onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs

Flexibilisering maakt het voor studenten makkelijker om onderwijs te volgen, zowel binnen als buiten de eigen opleiding en instelling. De administratieve en technische drempels zijn echter nog enorm. We werken op nationaal niveau samen met instellingen en ketenpartners aan een infrastructuur en afspraken, om flexibilisering te faciliteren.

studenten achter macbook

Kennisdeling

Veel instellingen zijn bezig om flexibilisering van het onderwijs vorm te geven en er is duidelijk behoefte om kennis uit te wisselen. SURF wil instellingen ondersteunen in het meer inzichtelijk krijgen van de onderwijsprocessen.

Bekijk hier alle publicaties

Procesplaat Onderwijs

De procesplaat Onderwijs organiseren vertrekt vanuit het perspectief van de student. Je ziet welke onderwijsprocessen aan elkaar verbonden zijn, zodat gevolgen van keuzes voor de inrichting van processen inzichtelijk worden.

Onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs: 6 praktijkcasussen

In de publicatie Onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs: 6 praktijkcasussen laten 6 vooroplopende instellingen zien hoe zij de flexibilisering van het onderwijs vormgeven.

Werkwijzer Referentiemodel

De werkwijzer bij het Referentiemodel onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs beschrijft de ideeën en inzichten achter het Referentiemodel onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs. Dit model is een hulpmiddel om de onderwijslogistieke keten binnen de instelling in kaart te brengen. Ook biedt de werkwijzer handvatten om te komen tot een onderwijslogistiek die aansluit op de eisen die flexibel onderwijs stelt.

Referentiemodel voor flexibele onderwijslogistiek

Het referentiemodel voor flexibele onderwijslogistiek stelt instellingen in staat om na te gaan welke gevolgen een meer flexibel curriculum heeft voor de onderwijslogistiek.

Flyer Vertrouwen en privacy in de onderwijslogstiek

Op welke momenten in de onderwijslogistieke keten kom je vertrouwelijke informatie tegen en hoe ga je hiermee om? In de flyer Vertrouwen en privacy in de onderwijslogistiek worden modellen aangereikt die dit proces inzichtelijk en toetsbaar maken.

Notitie Flexibele onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs

Onderwijsinstellingen staan voor de uitdaging om hun onderwijs te flexibiliseren. Ook op het vlak van onderwijslogistiek. In dez notitie Flexibele onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs, oriëntatie en inventarisatie lees je een oriëntatie en inventarisatie over dit thema.

Onderwijslogistiekmodel

Het Onderwijslogistiekmodel ontwikkeld door De Special Interest Group Onderwijslogistiek, geeft inzicht in de onderwijslogistiek. Het maakt de samenhang zichtbaar van onderwijsontwikkeling en planning tot diplomering en evaluatie. Het model stelt docenten, dienstverleners, beleidmakers en het management in staat om het gesprek over de betekenis van onderwijslogistiek in de organisatie aan te gaan. Het bevat ook praktijkcases van het gebruik binnen instellingen en stelt vervolgstappen voor.

Visie op flexibel roosteren

Ook het roosteren moet op de schop: bestaande denkkaders, systemen en software voldoen niet meer aan de wens van flexibiliteit. Samen met de instellingen formuleerden we een visie op flexibel roosteren.

Open Onderwijs API: de weg naar flexibel onderwijs

studenten achter macbook

De Open Onderwijs API is een open standaard voor het delen van onderwijsdata. Via deze API stellen onderwijsinstellingen bijvoorbeeld via apps handige informatie beschikbaar, zoals cijfer- en roosterinformatie.

Meer informatie over OOAPI