Kennisdossier: Digitale leeromgeving

Hoe kom je tot een visie op de leeromgeving, wat is een modulair opgebouwde leeromgeving en welke integratievraagstukken komen daar bij kijken? Bekijk het kennisdossier Digitale leeromgeving om hier antwoord op te krijgen.

Jongen in open bibliotheek achter computer

Visie

Werkboek Visie op de DLWO

Bekijk het filmpje visie workshop van Zuyd Hogeschool
SURF heeft diverse workshops bij instellingen verzorgd om te helpen bij het vormen van een visie. Dit filmpje laat zien hoe zo'n workshop in zijn werk gaat.

Technische inrichting

In de Handreiking Gebruikerservaring van de digitale leeromgeving lees je hoe je een optimale gebruikerservaring van de modulair opgebouwde digitale leeromgeving bereikt.

Lees hoe 5 instellingen hun digitale leeromgeving up-to-date houden en welke lessen zij hebben geleerd in de publicatie Continue doorontwikkeling van de digitale leeromgeving.

De publicatie Een modulair functioneel model beschrijft de gegevens en functionaliteiten van de componenten in de digitale leeromgeving, hoe ze met elkaar samenhangen en welke standaarden nodig zijn om ze als één geheel met elkaar te laten samenwerken.

In de notitie Een flexibele en persoonlijke leeromgeving. Van losse onderdelen naar één geheel  die SURF samen met architecten uit de instellingen heeft geschreven, lees je wat de kaders voor zo’n leeromgeving zijn, uit welke componenten een flexibele en persoonlijke leeromgeving bestaat en hoe deze componenten geïntegreerd kunnen worden.

Technisch werkboek Flexibele en persoonlijke digitale leeromgeving (wiki)

Edtech

Lessons learned SURF-demo modulaire leeromgeving

De modulair opgebouwde leeromgeving is nog niet verkrijgbaar in de markt. SURF heeft daarom een demo-omgeving gebouwd van de persoonlijke en flexibele leeromgeving. In 2017 en 2018 zijn diverse leveranciers en instellingen hier mee de slag geweest. Een aantal leveranciers heeft in pilots hun producten geprobeerd werkend te krijgen door een oplossing te vinden voor de integratievraagstukken die bij het koppelen aan de modulaire leeromgeving aan het licht komen. Dit hebben zij gedaan in de SURF-demo-omgeving waarin relevante standaarden als LTI, xAPI, LIS, OOAPI, SAML/VOOT, geïmplementeerd en getest kunnen worden. Op de Challenge day 2017en de Challenge day 2018 hebben de leveranciers en instellingen hun ervaringen gedeeld.

Overig

In de handreiking Inkopen van onderdelen voor de digitale leeromgeving lees je wanneer aanbesteden nodig is, hoe een aanbesteding in hoofdlijnen verloopt en uit welke procedures een instelling kan kiezen.

Inventarisatie e-portfolio's in het hoger onderwijs
Digitale studentportfolio’s, of e-portfolio’s, zijn een belangrijk instrument voor opleidingen. Een e-portfolio kan de ontwikkeling van studenten ondersteunen, volgen en kan leeruitkomsten en competenties bevatten. Deze uitgave laat de stand van zaken zien en gaat in op wat de functie van e-portfolio's kan zijn binnen de leeromgeving.

In het Trendrapport Hoe technologische trends onderwijs op maat mogelijk maken  wordt de digitale leeromgeving die instellingsoverstijgend studeren mogelijk maakt, een van de genoemde trends.