Kolom-overstijgende online peer feedback in interprofessioneel werkplekleren

Dit project richt zich op het interprofessioneel werkplekleren in de zorg te versterken en studenten (wo, hbo en mbo) in staat te stellen van en over elkaar te leren. Hiervoor worden bestaande face-to-face bijeenkomsten verrijkt met online peer feedback.

Student bij interactief bord

Zodat het leermateriaal en de werkvormen aansluiten bij de  denkniveaus van studenten van wo, hbo en mbo. Deze aanpak wordt INTER-ACTIE genoemd. De aanpak wordt aangeboden binnen een bestaande, digitale tool.

Instelling

Universiteit Maastricht, Hogeschool Zuyd

Doel en doelgroep

Het centrale doel is het integreren van peer feedback in een bestaande digitale tool, waarbij leermaterialen en feedbackscenario’s aansluit bij de diverse curricula en verschillende denkniveaus van studenten van mbo, hbo en wo. De digitale tool kan stand-alone worden gebruikt, maar ook worden geïntegreerd in bestaande systemen. Op deze manier wordt peer feedback geïntegreerd in kolom-overstijgend werkplekleren. Dit ondersteunt toekomstige zorgprofessionals bij het ontwikkelen van interprofessionele samenwerkingscompetenties. Peer feedback geven en ontvangen is niet alleen een middel voor interprofessioneel leren, maar ook een doel: het kunnen evalueren van het teamwork is een belangrijke competentie van zorgprofessionals. Studenten leren de volledige peer feedback-cyclus te doorlopen (feed up, feedback, feed forward).

De tool wordt ontwikkeld voor studenten, docenten en onderwijsontwikkelaars van opleidingen in wo, hbo en mbo. In de regio Zuid-Limburg komen jaarlijks 350 studenten geneeskunde, 300 studenten van de bij Hogeschool Zuyd aangeboden zorgopleidingen en minimaal 50 mbo-studenten in aanraking met interprofessioneel leren. Een tweede doelgroep wordt gevormd door managers en professionals van verschillende zorginstellingen die hun stagiaires tijdens werkplekleren een interprofessioneel onderwijsprogramma (willen) aanbieden.

Resultaten

Het beoogde resultaat is een verrijking van de huidige face-to-face aanpak in kolom-overstijgend interprofessioneel werkplekleren met online peer feedback, aangepast op de verschillende denkniveaus van studenten vanuit mbo, hbo en wo. Deze aanpak wordt INTER-ACTIE genoemd.

Het doel is verder dat zo veel mogelijk onderwijsinstellingen en zorginstituten gebruik kunnen maken van INTER-ACTIE. Daarom zal de digitale tool via een LTI-koppeling eenvoudig gelinkt kunnen worden aan bestaande systemen. Daarnaast wordt INTER-ACTIE als stand-alone applicatie beschikbaar gesteld.

Ontwikkelde materialen

AIle onderwijsmaterialen (CC-BY) zijn via edusources te vinden. 

  Voor docenten: 

Publicaties 

  • Dijk, A. van; Oppen, J. van (2022). INTER-ACTIE. Kolomoverstijgend interprofessioneel werkplekleren. In: Onderwijs en Gezondheidszorg, Jaargang 46, nummer 4, pp. 16-19
  • Dijk, A. van; Oppen, J. van (2022).  INTER-ACTION: meaningful peer feedback in interprofessional workplace learning: An innovative educational project. Posterpresentatie voor het international congress COHEHRE Conference, Consortium of Institutes of Higher Education in Health and Rehabilitation in Europe. Rotterdam, 11-13 mei <Zie bijlage A1 poster gezondheidszorg COHEHRE conference> 

Contactpersoon voor vragen

A.N. de Vries-van Dijk, anneke.vandijk@maastrichtuniversity.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2020 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.