SURF Open Innovatie Lab

SURF onderzoekt binnen Open Innovatie Lab innovatie door gebruik van nieuwe technologieën. Dat doen we samen met andere partijen (leden en partners). Ons doel is het ontdekken van nieuwe toepassingen voor onderwijs en onderzoek, om zo te anticiperen op de behoeftes op de langere termijn.

SURF Lab image technology

Future Computing & Networking

We richten ons op het begrijpen en beoordelen van nieuwe computerparadigma's en -ideeën om wetenschappelijk onderzoek te versnellen, samen met de SURF-gemeenschap.

Alles over Future Computing & Networking

Artificial Intelligence

Hoe ziet een digitale onderzoeksinfrastructuur voor kunstmatige intelligentie eruit? Dat onderzoeken we, zodat we toewerken naar een pilot-implementatie van zo'n infrastructuur.

Alles over Artificial Intelligence

Edge-oriented Technologies

Edge computing verandert de manier waarop rekenkracht wordt ingezet: van centraal naar decentraal. Hoe ontwikkelt zich deze trend, dat onderzoeken we in dit thema. En wat is de samenhang met bijvoorbeeld IoT?

Alles over Edge-oriented Technologies

Data Processing & Data Management Technologies

Alles draait om data. Hoe zorgen we ervoor dat we data veilig en vertrouwd kunnen (blijven) verwerken, analyseren en (her)gebruiken? In dit thema onder andere aandacht voor federated data sharing en een digitale data exchange.

Alles over Data Processing & Data Management Technologies

Onderzoeker achter de computer

Over het Lab

Het Lab experimenteert met nieuwe technologieën en richt zich op innovaties voor onderwijs en onderzoek. De focus ligt daarbij op uitdagingen van overmorgen (2-5 jaar in de toekomst).

Meer over het Lab

Studenten Hogeschool Utrecht

Doe mee!

We co-creëren graag met onderzoeks- en onderwijsinstellingen en research communities.  En we sparren graag met onderzoekers, technology providers en het Netherlands eScience Center. Heb je interesse om met ons samen te werken?

Meer over samenwerking

Team Open Innovatie Lab

 • Axel Berg: Innovatie Manager Lab
 • Sagar Dolas: Program Manager 'Future Computing & Networking'
 • Erik Kentie: Program Manager 'Edge-oriented Technologies'
 • Mark Huijs: Program Manager 'Data Processing & Data Management Technologies'
 • Matthieu Laneuville: Program Manager 'Artificial Intelligence'
 • Mark Cole: Manager Innovation Process & Collaboration lead
 • Diverse projectleiders
 • Engineers en specialisten van SURF

Doelstellingen van het Lab

 • Inzicht vergroten in mogelijke toepassing van (nieuwe) technologieën
 • Samenwerking met onderzoek en onderwijs intensiveren
 • Delen van opgedane kennis en inzichten en inspireren

Meer doelstellingen