SURF Innovatielab

Samen met onze leden en partners onderzoekt het SURF Innovatielab technologische innovatie voor onderwijs en onderzoek. De focus ligt daarbij op uitdagingen van overmorgen (2-5 jaar in de toekomst). Door te experimenteren met nieuwe technologieën ontdekken we meer over de mogelijkheden en toepassingen hiervan.

SURF Lab image technology

Advanced computing & networking

We richten ons als SURF-community op het verkennen van geavanceerde computerparadigma's om wetenschappelijke ontdekkingen te versnellen. Op het snijvlak van infrastructuur, technologie en toepassingen streven we naar thought leadership, expertise en kennis.

Meer over Advanced Computing & Networking

Artificial Intelligence

Hoe ziet een digitale onderzoeksinfrastructuur voor AI eruit? Dat onderzoeken we, zodat we toewerken naar een pilot-implementatie van zo'n infrastructuur.

Meer over AI

Cloud & Edge

We maken allemaal gebruik van de cloud, en de cloud biedt ook veel kansen voor onderzoek en onderwijs: we onderzoeken nieuwe cloudtechnologieën, trends, architecturen en oplossingen.

Meer over Cloud & Edge

Datamanagement & -processing

Eindeloze hoeveelheden data komen tegenwoordig beschikbaar. Maar hoe kun je ze veilig en vertrouwd verwerken, analyseren en (her)gebruiken? Samen met onze leden denken we na over hoe we data veilig (her)gebruiken en verwerken voor de analyse van onderzoeksdata.

Meer over Datamanagement & -processing

Over het Lab

Het SURF Innovatielab experimenteert met nieuwe technologieën en richt zich op innovaties voor onderwijs en onderzoek. De focus ligt daarbij op uitdagingen van overmorgen (2-5 jaar in de toekomst), met als doelstellingen:

 • Inzicht vergroten in mogelijke toepassing van (nieuwe) technologieën
 • Samenwerking met onderzoek en onderwijs intensiveren
 • Inspireren via het delen van opgedane kennis en inzichten

Onderzoeks- en onderwijsinstellingen en research communities co-creeren in diverse verbanden. En we sparren graag met onder andere onderzoekers, technology providers en het Netherlands eScience Center. Interesse met ons samen te werken?

Meer over samenwerking

Team SURF Innovatielab

 • Axel Berg: Innovatiemanager Lab
 • Sagar Dolas: Programmamanager Advanced Computing & Networking
 • Giuseppe Gianquitto: Programmamanager Cloud & Edge
 • Matthieu Laneuville: Programmamanager Artificial Intelligence
 • <vacature>: Programmamanager Datamanagement & Processing
 • Gül Akcaova: Lead futurist
 • Mark Cole: Manager Innovation Process & Collaboration lead
 • Diverse projectleiders
 • Engineers en specialisten van SURF