SURF Innovatielab

Samen met onze leden en partners onderzoekt het SURF Innovatielab technologische innovatie voor onderwijs en onderzoek. De focus ligt daarbij op uitdagingen van overmorgen (2-5 jaar in de toekomst). Door te experimenteren met nieuwe technologieën ontdekken we meer over de mogelijkheden en toepassingen hiervan.

SURF Lab image technology

Over het Lab

Door te anticiperen op de behoeftes van onderwijs en onderzoek op de langere termijn, worden de mogelijkheden van nieuwe technologieën optimaal benut. We kunnen vernieuwing van onderwijs en onderzoek ondersteunen door relevante infrastructuur, diensten, faciliteiten en expertise te bieden, nu en in de toekomst.

Focus op de uitdagingen van overmorgen

Het Open Innovatie Lab experimenteert met nieuwe technologieën en richt zich op innovaties voor onderwijs en onderzoek. Onze teams houden zich bezig met de uitdagingen van 2-5 jaar in de toekomst. Uitdagingen van vandaag of morgen (komende 1-2 jaar), incrementele innovatie (een bestaand product verbeteren door bescheiden verbeteringen aan te brengen) of dienstontwikkeling passen hier niet bij.

De output van het Lab

SURF investeert met het Open Innovatie Lab in kennisvernieuwing.

De experimenten leveren kennis, expertise en inzicht op. Bijvoorbeeld in de mogelijkheden en potentiële impact van nieuwe technologieën op onderzoek en onderwijs, zoals voor nieuwe infrastructuur en toepassingen.

Dienstconcepten

Een deel van de experimenten leidt tot gevalideerde dienstconcepten, die we vervolgens kunnen gebruiken voor dienstverbeteringen of nieuwe diensten voor onze leden. De dienstverbeteringen of nieuwe diensten worden gerealiseerd door onze afdeling dienstverlening.

Meer veelgestelde vragen en antwoorden:

Hoe innoveert het Lab?

We gebruiken diverse aanpakken om kennis en inzicht te vergaren. Voorbeelden van onze aanpak zijn:

 • futuring (een methode om relevante trends te identificeren en strategische keuzes te maken);
 • assessments (het onderzoeken van mogelijke consequenties en impact van het gebruik van nieuwe technologieën);
 • ideation (het ontwikkelen van nieuwe ideeën);
 • Proof of Concept (validatie van concepten en ideeën door experimenteren en bouwen van werkende concepten en nagaan of deze aansluit op de behoeftes) en
 • pilots (kleinschalige implementatie van de oplossing om de levensvatbaarheid te bepalen).
Op welke gebieden innoveert het Lab?

Het Lab richt zich grofweg op 4 technologische innovatiethema’s:

 • Future Computing & Networking
 • Artificial Intelligence
 • Edge-oriented Technologies
 • Data Processing & Data Management Technologies
Met wie werkt het Lab samen?

Het Lab zet nadrukkelijk in op samenwerking. Aan de vraagzijde halen we input op en co-creëren we met onderzoeks- en onderwijsinstellingen en research communities.  En aan de aanbodzijde sparren en experimenteren we samen met onderzoekers (bijvoorbeeld uit informatica en computer science), technology providers (leveranciers van hardware, software of cloud technologie waarmee wij oplossingen proberen te genereren) en het Netherlands eScience Center. Ook betrekken we in toenemende mate masterstudenten bij delen van de experimenten en projecten.

Wie kan meedoen en hoe dan?

We staan open voor samenwerking met allerhande partners, van SURF-leden tot technology providers en bedrijven. Op dit moment werkt het Lab op veel verschillende manieren samen met partners, waarbij die samenwerking echt een kwestie van maatwerk is. Samenwerking komt tot stand door persoonlijke afstemming tussen geïnteresseerde partijen en specialisten van SURF.

Heb je interesse om te bespreken hoe je kunt meedoen? Neem dan contact op met de Programma Manager van het betreffende innovatiethema:

 • Future computing & networking: Sagar Dolas
 • Edge-oriented technologies: Erik Kentie
 • Data processing & data management technologies: Mark Huijs
 • Artificial Intelligence: Axel Berg
Welke doelstellingen heeft het Lab?

We zetten we ons in om:

 • te zorgen dat kennis en voorzieningen van de nationale infrastructuur op lange termijn aansluiten bij de behoeften door samenwerking met georganiseerde onderzoekscommunities in kennisvernieuwing;
 • de samenwerking met instellingen te intensiveren, door ontwikkeling van meer transparante en duidelijke samenwerkingsframeworks;
 • te inspireren door opgedane kennis en inzichten te delen en onze leden en omgeving te inspireren om te blijven innoveren.

Per innovatiethema heeft het Lab specifieke doelstelling. Grofweg samengevat gaan deze doelstellingen over:

 • het verkrijgen van inzicht in de mogelijke toepassing van (nieuwe) technologieën en de impact en potentiële toegevoegde waarde daarvan voor onderzoek en onderwijs;
 • het verkrijgen van meer inzicht in mogelijkheden en kansen voor digitalisering van onderzoek in labs, en zicht op waar samenwerking tussen instellingen loont
 • validatie van toepassingen van nieuwe technologieën en concepten in onderzoek.
Welke kernwaarden staan centraal bij het Lab?

Een viertal kernwaarden speelt een rol:

 • Vooruit kijken. We willen vooroplopen in visie en inspirator en wegbereider zijn voor nieuwe kansen en mogelijkheden voor ‘overmorgen’.
 • Experimenteren. We streven naar het ontwikkelen van prototypes en Proofs of Concept.
 • Samenwerken. We vinden open samenwerking met SURF-leden, NLeSC, bedrijfsleven en partners essentieel.
 • Open. We zetten ons in voor het open delen van kennis, expertise en concepten.