Labrador: your digital guide for practicals

De chatbot en automatische nakijker van Labrador automatiseren een deel van het begeleidingsproces. Labrador helpt de docent en de student-assistenten bij het ontwikkelen van vaardigheden die studenten normaal gesproken alleen kunnen oefenen tijdens practica of labs.

kasten met computers

Instelling

Technische Universiteit Delft

Doel en doelgroep

De enorme groei van het aantal studenten vraagt om een efficiëntere manier van feedback geven. Studenten van de opleiding Computer Science & Engineering krijgen online begeleiding van Labrador tijdens praktische onderdelen; vooral in de eerste twee jaar van hun opleiding.

Het doel van Labrador is om:

 • de betrokkenheid van studenten in de cursus te vergroten
 • studenten beter te begeleiden bij het behalen van de leerdoelen van het vak
 • de contacttijd met docenten en studentassistenten efficiënter en effectiever benutten
 • de kwaliteit van onderwijs te verbeteren door vernieuwing eerder en gerichter studiebegeleiding te geven

Resultaten

In dit project wordt de tool Labrador ontwikkeld, die helpt bij het leren van de basisvaardigheden aan grote groepen studenten. Daarmee draagt het project bij aan onderwijsvernieuwing. Een bestaand instrument wordt verder ontwikkeld zodat dit 24/7 feedback kan geven zoals een student-assistent dat tijdens een practicum zou doen. Dit instrument is dan op elk moment in te zetten door de student.

Concreet leidt het project tot de volgende ‘deliverables’:

 • Didactische inrichting van Labrador
 • Labrador tooling met automatische nakijker
 • Labrador tooling met chatrobot
 • Integratie van Queue in Labrador
 • Documentatie en handleidingen
 • Evaluatierapport
 • Disseminatie-activiteiten

Het resultaat wordt gemeten door verschillende evaluaties. Daarbij gaat het om studentevaluaties van de vakken waarin Labrador wordt gebruikt, om de slagingspercentages in die vakken en om de bevindingen van student-assistenten en docenten.

Ontwikkelde materialen: 

De software en bijbehorende documenten worden publiek toegankelijk via GitLab, via deze link: https://gitlab.ewi.tudelft.nl/eip/labrador 

Contactpersoon voor vragen

Otto Visser, o.w.visser@tudelft.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2019 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.