Maatschappelijk verantwoord inkopen

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) betekent dat je niet alleen let op de prijs en kwaliteit van de producten of diensten die je inkoopt maar ook op de effecten op milieu, mens en maatschappij. SURF heeft verschillende tools ontwikkeld die het maatschappelijk verantwoord inkopen van ict makkelijker maken.

Close-up handen man achter laptop met bomen en planten op de achtergrond
Tool
Handleiding MVI-criteria

ict-aankopen hebben impact

Juist bij het inkopen van ict-producten en –diensten is dit van belang, omdat zowel de productie als het gebruik van ict impact heeft op het milieu. Denk bijvoorbeeld aan het verwerven en uiteindelijk afvoeren van de grondstoffen die nodig zijn voor hardware. Het gebruik van ict kost veel stroom, wat weer kan zorgen voor de uitstoot van CO2.

Duurzaamheid van start tot einde

Maatschappelijk verantwoord inkopen van ict betekent dat al bij de aanschaf van producten en diensten wordt nagedacht over de verschillende duurzaamheidsaspecten. Aan leveranciers kunnen eisen gesteld worden over bijvoorbeeld het naleven van bepaalde normen, standaarden of criteria op het gebied van duurzaamheid.

Dit kan gaan om:

 • de manier waarop het product gemaakt is (hoe wordt omgegaan met grondstoffen? Welke rechten hebben de betrokken arbeiders?)
 • op welke manier het product wordt geleverd (hoe milieuvriendelijk is het transport?)
 • hoe energiezuinig het gebruik is van het product
 • wat de leverancier kan betekenen wanneer het product aan het einde van de levenscyclus is gekomen (biedt hij de mogelijkheid voor het verantwoord afvoeren van het product?).

Naar circulaire inzet van ict

Maatschappelijk verantwoord inkopen is een goede stap richting duurzamer omgaan met ict. Circulair inzetten van ict gaat nog verder. In de circulaire economie bestaat er geen afval meer, maar worden producten en grondstoffen zoveel mogelijk opnieuw ingezet. Dit kan door het product aan te passen of door het product zo te maken dat alle onderdelen hergebruikt kunnen worden.

  Circulaire ict Netwerk: samen sterker bij duurzaam inkopen

  Circulair IT netwerk logo

  Maatschappelijk verantwoord inkopen van ict is geen eenvoudige opgave. Organisaties staan echter niet alleen en kunnen elkaar versterken. In 2019 richtten SURF en Rijkswaterstaat het Circulaire ict Netwerk op: een gezamenlijke ontdekkingstocht om meer impact te maken. Het uiteindelijke doel is dat circulair aanbesteden de norm wordt.

  SURF en MVI

  Maatschappelijk verantwoord inkopen van ict is een complexe zaak. Standaarden en normen zijn niet altijd even duidelijk of bekend. Eisen op het gebied van functionaliteit, kwaliteit en prijzen kunnen soms conflicteren met duurzaamheidscriteria. Niet bij alle inkopers is evenveel kennis of bewustzijn rond dit thema. SURF wil MVI van ict stimuleren door kennisdeling te faciliteren en duurzame inkooptrajecten te ondersteunen.