Projecten stimuleringsregeling open en online onderwijs 2015 - 2017

Het ministerie van OCW stelt jaarlijks geld beschikbaar om open en online onderwijs te bevorderen. Op deze pagina vind je een  overzicht van projecten die aan deze stimuleringsregeling hebben deelgenomen in 2015-2017. De projecten waren in deze periode vooral gericht op het ontwikkelen van online leermaterialen, cursussen en lespakketten.

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Natuur en gezondheid

Laat je inspireren door de projecten uit de stimuleringsregeling Open en online onderwijs. Hieronder vind je de projecten in de categorie natuur en gezondheid.

Open en Online Cursus Systeemanalyse en Duurzaamheid

Vrouw buiten achter laptop

Bij het onderzoek naar een optimale wereldvoedselvoorziening speelt de systeem-analytische benadering een belangrijke rol. De Wageningen University & Research ontwierp een Open en Online Cursus Systeemanalyse en Duurzaamheid met maar liefst 79 video’s over voedselveiligheid, systeemanalyse en duurzaamheid. Deze cursus maakt studenten vertrouwd met de belangrijkste principes van deze theorie. 

Naar het project 

Open en Online Cursus Voedselveiligheid

In het project ‘Open en Online Cursus Voedselveiligheid’ maakt Wageningen University & Research studenten met een MOOC wegwijs in de reële en vermeende gevaren van ons voedsel. 

Naar het project 

Naar buiten! Open en online onderwijs op locatie

studenten in de buitenlucht voor Maastricht University

Excursies vormen voor veel studies een belangrijk middel voor leren op locatie. Om het rendement van deze leermomenten te vergroten, riep de Universiteit Utrecht het project ‘Naar buiten! Open en online onderwijs op locatie’ in het leven. Dit onderwijsontwerp ondersteunt excursies met online les-, kaart- en verdiepingsmateriaal. 

Naar het project 

Practicumclips Life Sciences

Om practica laagdrempeliger te maken, ontwikkelde Wageningen University & Research meer dan honderd online practicumclips met relatief simpele handelingen, opstellingen en apparaten. 

Naar het project 

Ecotoxicology in Open Acces – online studieboek met actueel overzicht van het vakgebied van de milieutoxicologie

Onderzoeker die twee buisjes met gekleurde vloeistof omhoog houdt in lab

Kennis van ecotoxicologie en milieutoxicologie is voor steeds meer studenten van belang, maar tot voor kort ontbrak het aan een studieboek dat dit vakgebied in de volle breedte belicht. De Vrije Universiteit in samenwerking met Universiteit van Amsterdam (UvA), Wageningen University (WU), Universiteit Leiden (UL), Radboud Universiteit (RU) en Open Universiteit (OU) ontwikkelden dit online studieboek samen. 

Naar het project 

Flipping the Master – vernieuwing van de master geneeskunde

Meer just-in-time onderwijs, activerende werkvormen en een efficiënter gebruik van de contacttijd. Dat zijn de belangrijkste doelen van Flipping the Master, een project waarmee het Erasmus MC de vernieuwing van de master geneeskunde een belangrijke impuls heeft gegeven. Ze ontwikkelden hiervoor virtual patiënt cases en e-modules. Ook de videolectures zijn beschikbaar. 

Naar het project 

Topic Oriented Open Learning (TOOL) - platform in de Anatomie

studenten studeren in de Maastricht Library

LUMC heeft samen met Universiteit Maastricht een platform ontwikkeld dat het beter mogelijk maakt om open anatomische leermaterialen te verzamelen en beschikbaar te stellen. Het platform bevat ook leerhulpmiddelen voor docenten en studenten. 

Naar het project 

Bridging the gap – Dokters met verstand van zaken

De Universiteit Utrecht heeft samen met de stichting Medical Business Education drie online courses ontwikkeld, om studenten te ondersteunen bij niet-medisch-inhoudelijke onderwerpen. Het open en online onderwijsprogramma gaat over kwaliteit, veiligheid en leiderschap in de zorg. 

Naar het project 

Een open en online leeromgeving voor praktijkgericht onderzoek binnen de lichamelijke opvoeding

Praktijkcasussen onderwijslogistiek

Het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden speelt een belangrijke rol in de bacheloropleiding Lichamelijke Opvoeding (ALO). Door het inrichten van een open en online leeromgeving biedt Fontys Sporthogeschool haar studenten de mogelijkheid om ‘just-in-time’ individuele leertrajecten voor praktijkgericht onderzoek te doorlopen. 

Naar het project 

The X Games - serious gaming voor het interpreteren van radiologische beelden 

In The X Games worden geneeskundestudenten van de Universiteit Utrecht met behulp van serious gaming gestimuleerd bij het accuraat en efficiënt interpreteren van radiologische beelden. Er is een open en online gamemodule voor studentonderwijs radiologie beschikbaar. Met als doel dat studenten beter op de radiologische beroepspraktijk zijn voorbereid. Geïnteresseerd in radiologie onderwijs? Volg dan ook het project Polikliniek radiologie: centraal onderwijs op afstand.  

Naar het project